O djelatniku

doc. dr. sc. Ksenija Bašić

Zvanje: docent
Telefon:01/4895 433
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za socijalnu geografiju

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Rođena je 1965. u Samoboru, a od 1972. živi u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu, te dodiplomski i postdiplomski studij geografije. Studij geografije (smjer: profesor geografije) upisala je 1984. godine, a diplomirala je 1988. s temom "Unutargradski prerazmještaj stanovništva Zagreba". Iste godine dodijeljena joj je Rektorova nagrada kao najboljem studentu PMF-a. Školovanje je nastavila na postdiplomskom studiju smjera "Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja".  Magistarski rad pod naslovom "Zagreb – socijalna topografija grada" obranila je 1993. godine, a doktorsku disertaciju "Satelitizacija Zagrebačke aglomeracije – demogeografski aspekt procesa" 2003. godine.  
Potkraj 1989. godine kratko je bila zaposlena kao stručni suradnik u Leksikografskom zavodu "Miroslav Krleža". Od siječnja 1990. radi na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak, od 1998. kao asistent, od 2003. kao viši asistent, a od 2007. kao docent. Od 2010. do 2012. bila je predstojnica Zavoda za socijalnu geografiju. Područje njezinoga znanstvenog djelovanja je demogeografija i urbana geografija.  Aktivno je sudjelovala, odnosno sudjeluje u realizaciji 3 domaća znanstvena projekta: "Urbanizacija Hrvatske" (1990-2002), "Urbani sistem i prostorna organizacija Hrvatske" (2002-2006) te "Prostorne značajke demografskih resursa Hrvatske" (2007-). Objavila je ukupno 11 znanstvenih radova, od toga 10 samostalno i 1 u koautorstvu. Sudjelovala je s podnescima na 4 međunarodna i 3 domaća znanstvena skupa. Bila je članica znanstvenog odbora V. hrvatskog geografskog kongresa, održanog 2011. godine u Osijeku. Pored toga objavila je i 8 stručnih radova u domaćim časopisima te jedno poglavlje u knjizi. Od 1991. sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Demogeografija (vježbe, seminari, terenska nastava, pismeni ispiti, pomaganje i mentorstvo u izradi diplomskih radova), a od akademske godine 2011/2012. nositelj je kolegija Demogeografija na integriranom nastavničkom studiju geografije i povijesti. 2003. godine povjereni su joj nastava i ispiti iz kolegija Statističke i grafičke metode u geografiji, a od 2007. je nositelj toga kolegija. Prilikom pokretanja diplomskog sveučilišnog studija geografije prema bolonjskom sustavu predložila je i uvela novi predmet Demogeografska analiza malih područja, koji od 2008. izvodi na smjerovima "Prostorno planiranje i regionalni razvoj" i "Geografski informacijski sustavi". Od 2011. godine voditelj je izbornog kolegija Demogeografske osnove prostornog uređenja i planiranja na doktorskom studiju geografije. Pod njezinim mentorstvom od 2006. do 2012. godine izrađeno je i obranjeno 11 diplomskih radova i 2 doktorske disertacije.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.