Sažetci i program 1. interne konfrencija za doktorande  2015.