TURNITIN - softver za provjeru autentičnosti

Softver je namijenjen prvenstveno provjeri autentičnosti studentskih radova, od seminarskih do završnih i doktorskih. Provjeru radova trenutno mogu vršiti samo nastavnici.

Prijava se vrši korištenjem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.


Administratori za softver Turnitin na PMF-u:
izv. prof. dr. sc. Martina Jakovčić
Gordana Stubičan Ladešić, viši knjižničar

(Napomena: administratori ustanove služe isključivo kao kontakt osobe za informiranje na razini ustanove, definiraju postavke softvera i prate njegovu upotrebu.)