Interne konferencije za doktorande

Godišnje interne konferencije za sve doktorande studija imaju za cilj postupno razvijati i jačati prezentacijske i komunikacijske vještine, kritičko mišljenje i vještinu argumentirane znanstvene rasprave. Doktorandi prve godine studija na internoj konferenciji izlažu rezultate svoga rada tijekom prve godine, a to je pregled stanja svjetskog znanja u njihovom odabranom, širem okviru istraživanja. Zbog prirode sadržaja izlaganje je usmeno. (Tijekom druge godine studija rezultati se objavljuju kao znanstveni rad vezan uz temu doktorskog rada u A1 ili A2 časopisu).

Doktorandi druge godine studija izlažu prve rezultate svoga znanstvenog istraživanja. Izlaganje može biti usmeno ili poster. U tijeku studija obvezno je imati barem jedno  usmeno i  jedno poster prioćenje (Do kraja studija rezultate istraživanja je obvezno objaviti u A1 časopisu).

 

Interna konferencija za doktorande će se održati 9. srpnja 2021. godine.

Rok za prijavu sažetaka je 10. svibnja 2021. Sažetci se šalju isključivo mentoru ili studijskom savjetniku.