Geo_doc

Interna konferencija za doktorande će se održati:

  • na Geografskom odsjeku, Marulićev trg 19/II
  • u petak, 9. srpnja 2021. godine
  • otvorenje u 9:30 sati

Rok za prijavu sažetaka je 10. svibnja 2021. Sažetci se šalju isključivo mentoru ili studijskom savjetniku.

 

Prva obavijest

Prijavni obrazac