Znanost

Važnost geografije kao interdisciplinarne znanosti, koja integirira prirodni i društveni segment, ogleda se u istraživanju, objašnjavanju i razumijevanju složenih suvremenih prostornih, društvenih, političkih, gospodarskih i demografskih procesa, veza i odnosa. Znanstvena djelatnost Odsjeka odvija se kroz niz istraživanja, često u sklopu domaćih i međunarodnih znanstvenih te stručnih projekata.

Fizičkogeografska istraživanja u fokusu imaju geomorfološke, klimatske i hidrološke pojave, procese i promjene u okolišu te geoekološka istraživanja, vrednovanje i zaštitu krajobraza i prirode. 

Društveno-geografska istraživanja usmjerena na planiranje i vrednovanje demografskih i gospodarskih resursa u prostoru te istraživanje kulturnih krajobraza, procesa i promjena u urbanim i ruralnim područjima, kao i istraživanja spoznajnih procesa u nastavi geografije.

Rezultati istraživanja objavljuju se u znanstvenim časopisima u zemlji i inozemstvu. Istraživanja naših znanstvenika objavljivana su, među ostalim, i u prestižnim međunarodnim časopisima, kao što su: Nature, Science, Annales, Cultural geographies, Društvena istraživanja, Geografiska Annaler, Geomorphology, Quaternary International, The Cryosphere, Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Zeitschrift für Geomorphologie i mnogim drugima.

Naši istraživači kontinuirano organiziraju i sudjeluju na znanstvenim konferencijama i stručnim skupovima, te u svom radu surađuju s nizom ustanova iz gospodarstva i javnog sektora s kojima je potpisan niz sporazuma o suradnji. Ako ste i vi zainteresirani za suradnju javite nam se!