Predmeti

I. godina studija

II. godina studija

III.-V./VII.
godina studija

Obvezni predmeti:

1) Znanstveni rad (opći zajednički za sve studente)

2) Metodologija istraživanja (bira se prema modulu)

Javna obrana teme doktorskog rada (DR.SC.-02) Doktorski rad
Izborni predmet 1 Izborni predmet 2, 3
Istraživački seminar Istraživački seminar
Interna konferencija za doktorande (usmeno) Interna konferencija za doktorande (usmeno ili poster) Međunarodna znanstvena konferencija (usmeno ili poster)
Prijava teme doktorskog rada (DR.SC.-01) Znanstveni članak (A1/A2) Znanstveni članak (A1)