Obavijesti

Obavijest o upisima u prvu godinu...

UPUTE ZA PRIJAVE I UPIS NA:

1.    diplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: istraživački 
2.    diplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: nastavnički

Autor: Ivana Erdelez

Upis studenata na diplomske studije

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2021./2022.

Razredbeni postupak i upisi na diplomske studijske programe provode se u Uredu za studente Geografskog odsjeka na temelju javnog natječaja koji svake godine objavljuje Sveučilište u Zagrebu. U natječaju su definirani opći i posebni uvjeti koje pristupnici moraju ispunjavati za upis na neku od sastavnica Sveučilišta.