Obavijesti

Upis studenata na diplomske studije

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2022./2023.

Natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2021./2022.

Razredbeni postupak i upisi na diplomske studijske programe provode se u Uredu za studente Geografskog odsjeka na temelju javnog natječaja koji svake godine objavljuje Sveučilište u Zagrebu. U natječaju su definirani opći i posebni uvjeti koje pristupnici moraju ispunjavati za upis na neku od sastavnica Sveučilišta.


Repozitorij