Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa: Horvatovac 102 a,  10000 Zagreb

IBAN: HR5823600001101522208

 

Prirodoslovno-matematički fakultet

NAKNADE ZA TROŠKOVE USLUGA IZ DJELATNOSTI FAKULTETA

R.BR.

USLUGA

IZNOS NAKNADE TROŠKA

MODEL

POZIV NA BROJ

Preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji, dodiplomski studiji

1.

Nastavak preddiplomskog, diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na PMF-u

500 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

2.

Promjena preddiplomskog, diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na PMF-u (prijelaz s jednog studija na PMF-u na drugi studij na PMF-u)

500 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

3.

Prijelaz s drugog visokog učilišta na preddiplomski, diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na PMF-u

500 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

4.

Upis na odgovarajući preddiplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na PMF-u za studente dodiplomskih studija na PMF-u koji nisu diplomirali do 30. rujna 2019. (rok: 31. listopad 2019.)

500 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

5.

Priznavanje jednog kolegija položenog na drugom studijskom programu izvan regulirane mobilnosti

50 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

6.

Upis jednog kolegija izvan studijskog programa i regulirane moblinosti

50 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

7.

Upis jednog kolegija treći ili viši puta

100 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

8.

Upis diplomskog rada drugi ili više puta

100 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

9.

Upis više od 35 ECTS-a u jednom semestru

100 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

10.

Poništenje jednog upisanog kolegija nakon prva dva tjedna nastave

100 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

11.

Naknadni upis u višu ili istu godinu studija

400 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

12.

Naknadno preuzimanje nastavnih obveza (upis kolegija) u ljetnom semestru

400 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

13.

Promocija diplomiranih studenata diplomskih i/ili integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija 

300 kn

HR00

604040-000-OIB STUDENTA

14.

Diploma na hrvatskom jeziku o završenom preddiplomskom, diplomskom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju - redovni tisak (uključuje po jedan primjerak dopunske isprave o studiju (supplementa) na hrvatskom i engleskom jeziku)

200 kn

HR00

604040-000-OIB STUDENTA

15.

Diploma na hrvatskom jeziku o završenom preddiplomskom, diplomskom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju - izvanredni tisak (uključuje po jedan primjerak dopunske isprave o studiju (supplementa) na hrvatskom i engleskom jeziku)

400 kn

HR00

604040-000-OIB STUDENTA

16.

Diploma na hrvatskom jeziku o završenom dodiplomskom studiju

200 kn

HR00

604040-108-OIB STUDENTA

17.

Diploma na engleskom jeziku o završenom preddiplomskom, diplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili dodiplomskom studiju

300 kn

HR00

604040-108-OIB STUDENTA

18.

Duplikat diplome ili svjedodžbe o završenom studiju

200 kn

HR00

604040-000-OIB STUDENTA

19.

Potvrda/Uvjerenje o završenom studiju - svaki daljnji primjerak preko broja tri

20 kn

HR00

604040-108-OIB STUDENTA

20.

Potvrda/Uvjerenje o obavljenim studijskim obvezama i postignutim ocjenama - studiji evidentirani u ISVU

20 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

21.

Potvrda/Uvjerenje o obavljenim studijskim obvezama i postignutim ocjenama - studiji koji nisu evidentirani u ISVU

100 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

22.

Izvod iz ostvarenog kurikuluma za pojedinog studenta na hrvatskom jeziku (uključujući prijepis ocjena)

200 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

23.

Izvod iz ostvarenog kurikuluma za pojedinog studenta na engleskom jeziku (uključujući prijepis ocjena)

300 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

24.

Potvrda o stečenim kompetencijama za potrebe rada u meteorološkoj službi u kontroli zračne plovidbe

900 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

25.

Potvrda o izjednačavanju akademskih i stručnih naziva

150 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

26.

Reguliranje statusa mirovanja studijskih obveza

100 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

27.

Potvrda o ispunjenosti propisanih uvjeta u smislu čl. 3. st. 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) – dodiplomski studiji

500 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

28.

Potvrda o ispunjenosti propisanih uvjeta u smislu čl. 3. st. 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) – diplomski/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

200 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

29.

Duplikat rješenja o istovrijednosti diploma

200 kn

HR00

604060-000-OIB STUDENTA

30.

Dopunska isprava o studiju (supplement) na hrvatskom jeziku za studente dodiplomskih studija - prvi primjerak

200 kn

HR00

604040-000-OIB STUDENTA

31.

Dopunska isprava o studiju (supplement) na engleskom jeziku za studente dodiplomskih studija - prvi primjerak

500 kn

HR00

604040-000-OIB STUDENTA

32.

Dopunska isprava o studiju (supplement) na hrvatskom jeziku za studente dodiplomskih studija - svaki daljnji primjerak preko broja jedan

20 kn

HR00

604040-000-OIB STUDENTA

33.

Dopunska isprava o studiju (supplement) na engleskom jeziku za studente dodiplomskih studija - svaki daljnji primjerak preko broja jedan

20 kn

HR00

604040-000-OIB STUDENTA

34.

Dopunska isprava o studiju (supplement) na hrvatskom jeziku za studente preddiplomskih, diplomskih ili integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija - svaki daljnji primjerak preko broja jedan

200 kn

HR00

604040-000-OIB STUDENTA

35.

Dopunska isprava o studiju (supplement) na engleskom jeziku za studente preddiplomskih, diplomskih ili integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija - svaki daljnji primjerak preko broja jedan

200 kn

HR00

604040-000-OIB STUDENTA

Poslijediplomski specijalistički studij Aktuarska matematika

36.

Duplikat indeksa

200 kn

HR00

604070-108-OIB STUDENTA

37.

Novi indeks (uključujući nastavak indeksa)

200 kn

HR00

604070-108-OIB STUDENTA

38.

Duplikat diplome poslijediplomskog specijalističkog studija

200 kn

HR00

604040-108-OIB STUDENTA

39.

Potvrda/Uvjerenje o završenom poslijediplomskom specijalističkom studiju – svaki daljnji primjerak preko broja tri

20 kn

HR00

604100-108-OIB STUDENTA

40.

Dopunska isprava o studiju (supplement) na hrvatskom jeziku za studente poslijediplomskog specijalističkog studija - svaki daljnji primjerak preko broja jedan

200 kn

HR00

604040-108-OIB STUDENTA

41.

Dopunska isprava o studiju (supplement) na engleskom jeziku za studente poslijediplomskog specijalističkog studija - svaki daljnji primjerak preko broja jedan

200 kn

HR00

604040-108-OIB STUDENTA

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji

42.

Duplikat indeksa

200 kn

HR00

604050-108-OIB STUDENTA

43.

Novi indeks (uključujući nastavak indeksa)

200 kn

HR00

604050-108-OIB STUDENTA

44.

Naknadni upis u višu ili istu godinu poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija

100 kn

HR00

604100-108-OIB STUDENTA

45.

Potvrda/Uvjerenje o postignutom stupnju doktora znanosti - svaki daljnji primjerak preko broja tri

20 kn

HR00

604100-108-OIB STUDENTA

46.

Produljenje roka za obranu doktorskog rada 

100 kn

HR00

604100-108-OIB STUDENTA

Svi studiji

47.

Ispisnica sa studija

100 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

48.

Ponovno dodjeljivanje lozinke AAI ili lozinke za rad na računalima PMF-a - svako daljnje preko broja jedan

50 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

49.

Izrada nove iksice u slučaju oštećenja, gubitka/krađe, promjene osobnih podataka i sl.

50 kn

HR00

604018-108-OIB STUDENTA

50.

Ostale potvrde/uvjerenja

20 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

 

                                                            Poslijediplomski(magistarski – mr.sc.) studiji 

 

 

 

50.

Diploma na hrvatskom jeziku o završenom poslijediplomskom (mr. sc) studiju

400 kn

  HR00

604040-000-OIB STUDENTA

51.

Duplikat diplome o završenom poslijediplomskom (mr. sc) studiju

200 kn

  HR00

604040-000-OIB STUDENTA

52.

Potvrda/Uvjerenje o obavljenim studijskim obvezama i postignutim ocjenama na poslijediplomskom (mr. sc) studiju

100 kn

  HR00

604100-108-OIB STUDENTA

 

NAKNADE  REGULIRANE ZASEBNIM ODLUKAMA FAKULTETSKOG VIJEĆA (FV)

R.BR.

OPIS NAKNADE

IZNOS NAKNADE 

MODEL

POZIV NA BROJ

1.

Razredbeni postupak za upis u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija na PMF-u

200 kn

HR00

604020-108-OIB STUDENTA

2.

Upis u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih ili integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na PMF-u

350 kn

HR00

604070-108-OIB STUDENTA

3.

Ponovni upis u prvu godinu preddiplomskih, diplomskih ili integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na PMF-u

130 kn

HR00

604070-108-OIB STUDENTA

4.

Upis ili ponovni upis u drugu ili treću godinu preddiplomskih sveučilišnih studija na PMF-u

130 kn

HR00

604070-108-OIB STUDENTA

5.

Upis ili ponovni upis u drugu godinu diplomskih sveučilišnih studija na PMF-u

130 kn

HR00

604070-108-OIB STUDENTA

6.

Upis ili ponovni upis u drugu, treću, četvrtu ili petu godinu integriranih preddiplomskh i diplomskih sveučilišnih studija na PMF-u

130 kn

HR00

604070-108-OIB STUDENTA

7.

Ispit na dodiplomskom studiju

275 kn

HR00

503650-108-OIB STUDENTA

8.

Diplomski ispit na dodiplomskom studiju

770 kn

HR00

503650-108-OIB STUDENTA

9.

Dodjela nove teme i/ili mentora diplomskog rada na dodiplomskom studiju

440 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

10.

Participacija u troškovima studija-preddiplomski sveučilišni studij

propisano pripadajućom odlukom FV

HR00

503621-108-OIB STUDENTA

11.

Participacija u troškovima studija-diplomski sveučilišni studij

propisano pripadajućom odlukom FV

HR00

503624-108-OIB STUDENTA

12.

Participacija u troškovima studija-integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

propisano pripadajućom odlukom FV

HR00

503627-108-OIB STUDENTA

13.

  Školarine - poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij 

propisano pripadajućom odlukom FV

HR00

403500-108-OIB STUDENTA

14.

Školarine- Aktuarska matematika-Aktuari 3-2008.

propisano pripadajućom odlukom FV

HR00

503500-108-OIB STUDENTA

15.

Školarine- Aktuarska matematika-Aktuari 4-2010.

propisano pripadajućom odlukom FV

HR00

503501-108-OIB STUDENTA

16.

Školarine- Aktuarska matematika-Aktuari 6-2013.

propisano pripadajućom odlukom FV

HR00

503495-108-OIB STUDENTA

17.

Školarine- Aktuarska matematika-Aktuari 7-2016.

propisano pripadajućom odlukom FV

HR00

503494-108-OIB STUDENTA

18.

Školarine- Aktuarska matematika-Aktuari 8-2018.

propisano pripadajućom odlukom FV

HR00

503493-108-OIB STUDENTA

19.

Izbor u zvanje

propisano pripadajućom odlukom FV

HR00

604017-108-OIB STUDENTA

Regulirane profesije

20.

Jedan ECTS bod u okviru dopunske mjere polaganja ispita za pristup i bavljenje reguliranom profesijom u OŠ i/ili SŠ

300 kn

HR00

604060-108-OIB STUDENTA

 

 


Odluke