Znanstveni projekti

Voditelj/i

Naziv projekta

Trajanje

Za PMF: Ivana Buj

Za Geografski odsjek: Ivan Čanjevac

Improve River LIFE - Poboljšanje stupnja očuvanosti ciljnih vrsta i tipova staništa Natura 2000 kroz poboljšanje riječne povezanosti 1.9.2023. - 31.8.2028.
za Sloveniju: Franci Grabovšek
za Hrvatsku: Nenad Buzjak
Dynamics and distribution of CO2 in karst vadose and epiphreatic zone (CARDIKARST) 11. 2022. - 
11. 2025.

Sanja Faivre

Relativna promjena morske razine i klimatske promjene duž istočne obale Jadrana, SEALeveL 31. 1. 2020. -
30. 6. 2024.

Ivo Andrić
Za PMF: Nenad Buzjak

VODIME – Vode Imotske krajine 1. 6. 2020. -
1. 6. 2023.

Vuk Tvrtko Opačić
Miha Koderman

Komparativna analiza prostornog razvoja turizma u zaštićenim područjima Hrvatske i Slovenije

1. 1. 2018. -
31. 12. 2019.

Liliana Zaharia
Philippe Belleudy
Ivan Čanjevac
Metodološki pristupi za analizu posljedica antropogenih pritisaka na hidromorfološko stanje tekućica 2016. - 2017.

Aleksandar Lukić
Lydia Coudroy de Lille

Zadrugarstvo i regionalni razvoj: komparativna analiza Francuske i Hrvatske

1. 1. 2015. -
31. 12. 2017.

Aleksandar Lukić

Primjena metode scenarija u planiranju i razvoju ruralnih područja Hrvatske (CRORURIS)

1. 10. 2014. -
30. 9. 2017.

Martina Jakovčić
Heinz Fassmann

Prostorni utjecaj postindustrijske i postsocijalističke prenamijene brownfield zemljišta na urbani razvoj. Komparativna analiza Beča i Zagreba

1. 1. 2014. -
31. 12. 2015.

Andrija Bognar
Nenad Buzjak
Geomorfološko kartiranje Republike Hrvatske
2007. - 2014.