Geomorfološko kartiranje Republike Hrvatske

Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i školstva (MZOŠ)
Trajanje: 2007.-2012.
Voditelji projekta:
prof. dr. sc. Andrija Bognar (2007.-2010.)
prof. dr. sc. Nenad Buzjak (2010.-2014.)
Sredstva: -
Broj projekta: MZOS-119-0000000-1299

 

Sažetak:

Na ovom projektu se obavljalo geomorfološko kartiranje za potrebe izrade geomorfološke baze podataka u GIS okruženju i izrađivale su se geomorfološke karte područja Hrvatske u mjerilu 1:100.000. Sve izrađene geomorfološke karte sadrže morfografske, morfometrijske, morfogenetske i morfokronološke podatke. Digitalne analize prostornih podataka o reljefu te izrada konačnih karata obavlja se s pomoću GIS alata. Godine 2011. završena je pregledna geomorfološka karta Hrvatske u mjerilu 1:500.000. Na temelju tih istraživanja provedena je detaljna geomorfološka regionalizacija Hrvatske do razine subgeomorfoloških regija. Velika se pažnja također, posvećuje geoekološkom vrednovanju reljefa te zaštiti vrijednih reljefnih oblika i geomorfoloških procesa kao elemenata georaznolikosti i geobaštine.

 

Bibliografija projekta:

CroRIS – CROSBI