Studiji

Uz prijediplomski istraživački studij geografije i integrirani nastavnički studij geografije i povijesti, Geografski odsjek PMF-a nudi pet usmjerenja na diplomskoj razini. Osim toga, prijediplomski i diplomski studij Znanosti o okolišu izvodi se u suradnji s Biološkim i Geološkim odsjekom PMF-a.

Predavanja na Geografskom odsjeku odvijaju se u četiri predavaonice (Predavaonice 1, 2 , 5 i 6). Nastava iz Tjelesne i zdravstvene kulture odvija se u dvorani Martinovka. Nastava iz geoloških kolegija odvija se na Geološkom odsjeku PMF-a. Uz predavaonice studentima su na raspolaganju i Knjižnica s čitaonicom te Kutak za studente s računalima.

Ured za studente otvoren je za studente radnim danom od 10 do 12 sati. 

Naši studenti često sudjeluju na međunarodnim programima razmjena, poput Erasmusa i CEEPUS-a. Također, svake godine veliki broj studenata s drugih fakulteta u Europi boravi na našem Odsjeku. Kako bi studentima omogućili stjecanje novih iskustava u zemlji i inozemstvu, dostupan je i niz stipendija i natječaja.

Najboljem studentu Geografskog odsjeka u Zagrebu svake godine dodjeljuje se "Nagrada Maja Pisk".

 

Studij Akademski naziv Akademski naziv na engleskom jeziku Međunarodna kratica
prijediplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: istraživački sveučilišni/a
prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) geografije
University Bachelor 
(Baccalaureus/Baccalaurea)
in Geography
univ. bacc. geogr.
integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Geografija i povijest; smjer: nastavnički sveučilišni/a magistar/magistra edukacije geografije i povijesti University Master in Geography
and History Education
univ. mag. educ. geogr. et hist.
diplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: istraživački sveučilišni/a magistar/magistra geografije University Master in Geography univ. mag. geogr.
diplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: nastavnički sveučilišni/a magistar/magistra edukacije geografije University Master in Geography Education univ. mag. educ. geogr.