Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost Geografskog odsjeka PMF-a fokusirana je na izdavanje znanstvenih časopisa Hrvatski geografski glasnik i Acta Geographica Croatica.

Hrvatski geografski glasnik jedan je od najstarijih znanstvenih časopisa te najdugovječniji geografski časopis u Hrvatskoj. Izdaje se u suradnji Hrvatskog geografskog društva i Odsjeka. Prvi broj izašao je 1929. godine. Urednik prvih sedam brojeva (1/1929.-7/1936.) bio je Artur Gavazzi, a trobroj 8-9-10/1939. posvećen upravo u čast Artura Gavazzija uredili su Otto Opitz i Ivo Rubić. Nakon stanke uzrokovane Drugim svjetskim ratom časopis ponovno nastavlja izlaziti s brojem 11-12/1949.-1950 i to pod imenom Geografski glasnik. Urednik tada postaje Josip Roglić koje će tu dužnost obnašati zaključno s brojem 24 iz 1962. godine. Ukupno je uredio 11 brojeva. Nakon toga, od broja 25/1964., urednik postaje Veljko Rogić koji je uredio 18 brojeva (do br. 46/1984.). U tom periodu, broj 40 iz 1978. uredio je Mladen Friganović koji se pridružio Veljku Rogiću i u uređivanju idućeg broja (41-42/1979.-80.). Od 1985. (br. 47) do 1989. (br. 51) pet brojeva uredio je Dragutin Feletar, nakon čega časopis uređuje Miroslav Sić (od br. 52/1990.). Godine 1997. (br. 59) časopisu je vraćen izvorni i originalni naziv Hrvatski geografski glasnik, a od 2003. Počinju izlaziti dva broja godišnje. Nakon Miroslava Sića koji je uredio 19 brojeva, urednica postaje Sanja Faivre (od br. 68/1 iz 2006.). Prirodoslovno-matematički fakultet tj. Geografski odsjek suizdavač je časopisa, uz Hrvatsko geografsko društvo, od broja 72/2 iz 2010. godine. Ukupno je dakle, s brojem 73/1 izašlo 73 brojeva.

Hrvatski geografski glasnik nekad i danas

 

Acta Geographica Croatica izlazi od 1958. godine pod nazivom „Radovi“. Prvi brojevi (sv. 1-6) objavljivali su prave monografske studije. Tako redom izlaze: Prigorje planinskog niza Ivančice (Ivan Crkvenčić, 1958.), Velebitska primorska padina (Veljko Rogić, 1958.), Polja gornje Krke (Mladen Friganović, 1961.), Geografske osnove glacijacija (Tomislav Šegota, 1963.), Orjen (Josip Riđanović, 1966.) te Cetina: razvoj reljefa i cirkulacija vode u kršu (Ivo Baučić, 1967.). Prva četiri sveska uredio je Josip Roglić, a Mladen Friganović sv. 5-10 te sv. 13. Ivo Baučić uredio je sv. 9 i 10, nakon čega dugogodišnje uredništvo preuzima Milan Vresk (sv. 14-23). Josip Riđanović postaje urednik od vol. 24/1989. kada časopis prelazi na današnji format. Inicijativom tadašnjeg urednika časopis s vol. 27 iz 1992. mijenja ime u Acta Geographica Croatica. Svezak 29 i 30 uređivao je Adolf Malić, a Danijel Orešić vol. 31-35. Današnji urednik je Dražen Njegač (vol. 36 i 37). Ukupno je izašlo 35 svezaka (do vol. 37).

 

Radovi

 

Acta Geographica Croatica

 

Geografija.hr je obrazovni web portal koji je pokrenut 2003. godine u okviru projekta Hrvatskog geografskog društva, a kasnije se održavanju pridružuje i Odsjek. Urednici portala bili su Aleksandar Lukić, Vuk Tvrtko Opačić i Vedran Prelogović. Nakon kraće stanke u radu, 2019. uredništvo je preuzeo Nenad Buzjak, a od 2020. godine glavni urednici su Nenad Buzjak i Danijel Orešić.

 

Od periodike valja spomenuti i časopis Geographical Papers koji je izlazio na engleskom jeziku. Ukupno je izašlo 8 svezaka od 1970. do 1991., a urednici su bili Ivan Crkvenčić i Andrija Bognar. 

 

Geographical Papers 

Sredinom 1970-ih Geografski odsjek u suizdavaštvu sa Školskom knjigom objavio je do sada najzapaženije izdavačko djelo – Geografija SR Hrvatske. Projekt je obuhvatio 6 knjiga:
Geografija SR Hrvatske, knj. 1, Središnja Hrvatska – opći dio, 1974. (redaktor: Ivan Crkvenčić)
Geografija SR Hrvatske, knj. 2,  Središnja Hrvatska – regionalni prikaz, 1974. (redaktor: Ivan Crkvenčić)
Geografija SR Hrvatske, knj. 3,  Istočna Hrvatska , 1975. (redaktor: Miroslav Sić)
Geografija SR Hrvatske, knj. 4,  Gorska Hrvatska , 1975. (redaktor: Radovan Pavić)
Geografija SR Hrvatske, knj. 5,  Sjeverno hrvatsko primorje , 1975. (redaktor: Veljko Rogić)
Geografija SR Hrvatske, knj. 6,  Južno hrvatsko primorje , 1974. (redaktor: Mladen Friganović)
Nakon toga, kao svojevrsni dodatak te serije izašla je i knjiga „Centralna naselja i gradovi SR Hrvatske: geografska analiza“, 1976. (redaktor: Ivan Crkvenčić).

 

Geografija SR Hrvatske

Geografski odsjek povremeno izdaje samostalno ili u suizdavaštvu i ostale publikacije. Tako su do sada izašli:
•    Proceedings of the International Symposium ”Geomorphology and Sea“ and the Meeting of the Geomorphological Commision of the Carpatho-Balcan Countries, Mali Lošinj, September 22-26, 1992 Zagreb, 1992. (ur. Andrija Bognar)

•    Croatia – A New European State / Hrvatska – nova europska država, Zbornik sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Čakovcu od 22. do 25. rujna 1993. godine, Zagreb, 1993/94. (ur. Ivan Crkvenčić, Mladen Klemenčić, Dragutin Feletar)

•    Josip Roglić: Krš i njegovo značenje: sabrana djela, Split-Zadar-Zagreb, 2004. (ur. Mate Matas)

•    Josip Roglić: Geomorfološke teme: sabrana djela, knjiga II., Split-Zadar-Zagreb, 2005. (ur. Mate Matas)