2021.- Međunarodna godina speleoloških objekata i krša

(International Year of Caves and Karst, IYCK)

Zašto Međunarodna godina speleoloških objekata i krša?

Krški tereni zauzimaju oko 20% površine Zemlje. U Hrvatskoj obuhvaćaju gotovo 50% površine, ne računajući potopljeni krš u jadranskom podmorju. Poznati su po spiljama, jamama i površinskim reljefnim oblicima koji tvore spektakularne i neobične krajobraze. Na njima živi i radi brojno stanovništvo, u Hrvatskoj oko 1/3 od ukupnog broja stanovnika. Nažalost, u mnogim dijelovima svijeta ti su krajobrazi nedovoljno prepoznati i vrednovani pa su ugroženi lošim postupcima. Zbog prevladavajućeg podzemnog otjecanja vode u kršu i krških podzemnih vodonosnika to može imati teške posljedice.


Vrijednosti krških krajobraza su brojne

Krški krajobrazi:

  • osiguravaju vodu za oko 10% svjetske populacije,
  • ostvaruju desetke milijardi dolara godišnje u turizmu i s njima povezanim djelatnostima,
  • su sredine s bogatom kulturnom baštinom koja je rezultat suživota lokalnih zajednica i prirode,
  • su poznati po staništima rijetkih, ugroženih i endemičnih pripadnika živog svijeta,
  • su riznica znanja o našem okolišu, klimatskim promjenama, mineralnim resursima, gospodarstvu, bitna i za potragu za životom na drugim planetima.

Speleološki objekti (spilje i jame) i krški krajobrazi vrlo su osjetljivi na onečišćenje, prekomjernu upotrebu prirodnih resursa i prostora, uništavanje i loše upravljanje. Jedan od glavnih razloga je slabo poznavanje prirode njihovog nadzemlja i podzemlja.


IYCK 2021

Međunarodna godina speleoloških objekata i krša međunarodni je projekt čiji je cilj podučiti javnost o njihovim prirodnim i kulturnim vrijednostima. Organizira ga Međunarodna speleološka unija (UIS), međunarodna organizacija za istraživanje, proučavanje i zaštitu speleoloških objekata i krša koju čini 55 država članica, a među njima i Hrvatska. Više od 100 nacionalnih i međunarodnih organizacija partneri su UIS-a u Međunarodnoj godini, a među njima su i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i njegov Geografski odsjek s obzirom da značajan broj naših istraživača, suradnika i studenata obavlja istraživanja i druge aktivnosti u krškim područjima Hrvatske, Europe i svijeta.

Popis svih događaja koji će biti organizirani širom svijeta pronađite na http://iyck2021.org/index.php/events/. Za dodatne informacije možete kontaktirati UIS, a u Hrvatskoj Hrvatski speleološki savez (http://www.speleo.hr/) i Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. 

Pridružite se Međunarodnoj godini speleoloških objekata i krša i upoznajte taj zanimljiv i osjetljiv svijet koji je čudesna kombinacija georaznolikosti i bioraznolikosti!

UIS

http://iyck2021.org/
https://www.facebook.com/uisspeleo
https://twitter.com/uisspeleo
https://www.instagram.com/uisspeleo/
http://uis-speleo.org/

Hrvatski speleološki savez

http://www.speleo.hr/
https://www.facebook.com/speleo.hr
https://www.instagram.com/speleo.hr/

Geografski odsjek PMF-a, SuZ

http://www.pmf.unizg.hr/geog
https://www.facebook.com/geografski.odsjek
https://www.instagram.com/pmf.geog