Radna praksa

Radna praksa –

Preddiplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: istraživački

Diplomski* sveučilišni studij Geografija; smjer: istraživački

1. Student treba sam pronaći radnu jedinicu i dogovoriti da ga prime na radnu praksu.

2. Student s web stranica Odsjeka preuzima obrazac uputnice za radnu praksu, ispunjava obrazac i predaje ga u Ured Geografskog odsjeka na potpis i ovjeru.
 

3. Odraditi praksu.

4. Po završetku prakse student treba poslodavcu dati obrazac potvrde da je praksa obavljena. Poslodavac treba ispuniti, potpisati i ovjeriti potvrdu.

5. Ovjerenu potvrdu o izvršenoj radnoj praksi student treba donijeti pomoćniku pročelnice za nastavu.

 

6. Pomoćnik pročelnice za nastavu u ISVU unosi informacije o obavljenoj praksi, a potvrdu arhivira u studentski dosje.

*Napomena!
Radna praksa se u pravilu odrađuje u zimskom semestru.

Ukoliko se radna praksa iznimno odrađuje u ljetnom semestru, student treba prije završetka zimskog semestra pomoćniku pročelnice za nastavu donijeti potvrdu od poslodavca da će biti primljen na odrađivanje radne prakse u ljetnom semestru.


Obavijesti