Zavod za fizičku geografiju

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  dr. sc. Sanja Faivre, prof.

    Email     01/4895 422

  Redoviti profesor

  prof. dr. sc. Nenad Buzjak

    Email   225, Ured pročelnika   01/4895 444

  prof. dr. sc. Anita Filipčić

    Email     01/4895 415

  prof. dr. sc. Danijel Orešić

    Email     01/4895 409

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Neven Bočić

    Email     01/4895 442

  Docent

  doc. dr. sc. Ivan Čanjevac

    Email     01/4895 424

  doc. dr. sc. Mladen Maradin

    Email     01/4895 432

  Asistent

  Valerija Butorac, mag. geogr.

    Email     01/4895 435

  Ivan Martinić, mag. geogr.

    Email     01/4895 447

  Stručni suradnik

  Katarina Pavlek, mag. geogr.

    Email    

  Zavod za fizičku geografiju

  Zavod za fizičku geografiju Geografskog odsjeka PMF-a osnovan je 1997. godine kao jedan od tri nova zavoda u sklopu tadašnje reorganizacije Odsjeka, provedenoj na stručnoj osnovi. Ovim je činom fizička (prirodna) geografija u poslijeratno doba ponovno institucionalizirana.

  Institucionalizacija fizičke geografije dovela je pak do povoljne povratne sprege jer je Zavod za fizičku geografiju utjecao na daljnje unaprijeđenje znanstvenoga rada u fizičkoj geografiji. Zamjetan je razvoj primijenjenih istraživanja u svim disciplinama fizičke geografije. Glede rada na projektima, djelatnici Zavoda nastavili su s radoma na dosadašnjim projektima, ali ubrzo otvorili i neke nove projekte. Danas se u Zavodu obavljaju strukturno-geomorfološka istraživanja, geomorfološka istraživanja krša te glacijalnog, obalnog, dolinskog i padinskog reljefa, hidrogeografska, geoekološka i klimatološka istraživanja.

  Razvoj fizičke geografije, a time i Zavoda, dijelom je povezan i s bolonjskim procesom. Naime, PMF je već krajem 1990-ih uveo ECTS bodovanje, a 2005. godine uveden je novi (bolonjski) sustav studiranja. U sklopu toga na Odsjeku su pokrenuti dugo očekivani istraživački studiji geografije. Pokretanje istraživačkih studija značilo je i znatan poticaj na znanstvenome polju. Među istraživačkim studijima, uveden je diplomski sveučilišni studij geografije gdje je, kao jedno od četiri usmjerenja, pokrenuto usmjerenje Fizička geografija s geoekologijom, s kvotom od 20 studenata.

  Fizičkogeografsko studijsko usmjerenje na diplomskoj razini zahtijevalo je znatan angažman djelatnika Zavoda, ali i vanjskih suradnika, jer su pokrenuti neki novi fizičkogeografski predmeti, a osobito je proširena ponuda izbornih predmeta. Zamjetan napredak ostvaren je na implementaciji sve izraženijeg ekološkoga pristupa u prirodnogeografskim predmetima, te na razvoju primijenjenih sadržaja. Provedena inovacija nastavnoga programa povratno se odrazila i na znanstvenom planu, unatoč objektivnom nedostatku kadrova, prostora i opreme.

  Unatoč prostornim problemima, uz podršku svih djelatnika Odsjeka, dogovoreno je izdvajanje jedne prostorije na Odsjeku koja će služiti kao fizičkogeografski laboratorij. U tom pogledu važna zadaća Zavoda za fizičku geografiju je postupna nabavka znanstveno-istraživačke opreme.


  Predstojnici Zavoda za fizičku geografiju:

  Andrija Bognar (1997./98. - 2001./02.),
  Danijel Orešić (2002./03. - 2005./06.),
  Anita Filipčić (2006./07. - 2007./08.),
  Sanja Faivre (2008./09.- 2011./12.),
  Neven Bočić (2012./13. -  2013./14.),
  Nenad Buzjak (2014./15.-2017./18.),
  Danijel Orešić (2017./18.-2018./19.),
  Anita Filipčić (2019./20.-