O djelatniku

prof. dr. sc. Nenad Buzjak

Zvanje: redoviti profesor

Funkcija: obnašatelj dužnosti pročelnika Geografskog odsjeka

Lokacija:
225, Ured pročelnika
Konzultacije:

Do daljnjeg sve se konzultacije održavaju putem, e-maila, telefonski ili videokonferencijom.

Konzultacije za predmete "Geoekologija i zaštita okoliša", "Primijenjena geoekologija", "Prirodna osnova u prostornom planiranju" i "Prirodna osnova u turizmu" održavaju se nakon predavanja tih predmeta ili izvanredno po dogovoru uz prethodnu najavu na e-mail nbuzjak@geog.pmf.hr.

Za konzultacije za prvostupničke radove, diplomske radove i disertacije potrebno je dogovoriti se unaprijed telefonski (01-4895-444) ili putem email-a nbuzjak@geog.pmf.hr.

Telefon:
01/4895 444

Nastava

Životopis

Rođen sam 30. 9. 1968. u Zagrebu gdje sam završio osnovnu i srednju školu, dodiplomski studij geografije i povijesti (1994.) te poslijediplomski studij geografije na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2006.).

Od 1994. do 2009. godine sam radio kao učitelj geografije u OŠ A. Augustinčića u Zaprešiću. Od 2009. sam zaposlen na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Područja znanstvenog rada su mi geomorfologija, speleologija, geoekologija i zaštita prirode. Nositelj sam predmeta "Geoekologija i zaštita okoliša", "Primijenjena geoekologija" i "Terenska nastava iz biološke, geografske i geološke zaštite okoliša" te sudjelujem u izvedbi predmeta "Prirodna osnova u prostornom planiranju" i "Prirodna osnova u turizmu". Od 2007. do 2010.  sam bio istraživač, a od 2010. do 2014. voditelj znanstvenog projekta MZOŠ-a "Geomorfološko kartiranje RH", te sam bio istraživač na projektu MZOŠ-a "Geomorfološka i geoekološka istraživanja krša RH". Prema izboru studenata 2010. godine mi je dodijeljena nagrada "Brdo" za najboljeg nastavnika Geografskog odsjeka.

Član sam strukovnih udruga: Hrvatskog geografskog društva i Hrvatskog geomorfološkog društva. Jedan sam od osnivača Speleološke sekcije Hrvatskog geografskog društva te Speleološkog kluba Samobor u kojem sam i danas aktivan. Trenutno obavljam funkciju predsjednika Hrvatskog speleološkog saveza.

Sudjelovao sam ili organizirao niz speleoloških, speleoronilačkih i geomorfoloških istraživanja i ekspedicija u Hrvatskoj čiji su rezultati prezentirani na konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu te u više od 100 članaka, poglavlja u knjigama, prikaza, novinskih članaka, karata i elaborata. Autor sam i koautor dva izdanja udžbenika i radne bilježnice iz geografije za 8. razred osnovne škole (Meridijani, Samobor).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Profesionalni interesi i članstva

  • Hrvatsko geografsko društvo
  • Hrvatsko geomorfološko društvo
  • Speleološki klub Samobor
  • Hrvatski speleološki savez
     

Izabrani projekti

Geomorfološko kartiranje Republike Hrvatske, MZOŠ 119-0000000-1299, 2007.-2010. (voditelj prof. dr. sc. A. Bognar) - istraživač; 2010.-2014. - voditelj

Geomorfološka i geoekološka istraživanja krša Republike Hrvatske, MZOŠ 119-1191306-1305, 2007.-2014. (voditelj prof. dr. sc. S. Faivre) - istraživač

Rekonstrukcija regionalnih paleoklimatskih promjena – zapisi iz siga sjeverne Dalmacije, Sveučilište u Zadru, 2012.-2015. (voditelj prof. dr. sc. M. Surić) - istraživač

Istraživanje krške denudacije i zaštita krškog krajobraza, Znanstveno-tehnološka suradnja sa Slovenijom, MZOŠ, 2012.-2013. (voditelj prof. dr. sc. S. Faivre) - istraživač

Fizikalna istraživanja aktivnih i paleookolišnih procesa u jamama Dinarskog krša, Znanstveno-tehnološka suradnja sa Slovenijom, MZOŠ, 2014.-2015. (voditelj doc. dr. sc. D, Paar) - istraživač

REQUENCRIM – Reconstruction of the Quaternary environment in Croatia using isothope methods, HRZZ, 2013.-2017. (voditelj dr. sc. N. Horvatinčić) - istraživač

Tipologija, funkcije i usluge zelenih površina u gradovima: primjer Grada Zagreba, Sveučilište u Zagrebu, 2015. - voditelj

Hrvatsko-austrijski znanstvenoistraživački projekt "Prostorni utjecaj postindustrijske i postsocijalističke prenamijene brownfield zemljišta na urbani razvoj. Komparativna analiza Beča i Zagreba.", Sveučilište u Zagrebu, PMF-Geografski odsjek i Austrijska akademija znanosti, Institut za urbanu i regionalnu geografiju, 2014.-2015., (voditelji doc. dr. sc. Martina Jakovčić i prof. dr. sc. Heinz Fassmann) - suradnik

Metodološki pristupi za analizu posljedica antropogenih pritisaka na hidromorfološko stanje tekućica, Sveučilište u Bukureštu – Rumunjska, Sveučilište Grenoble Alpes – Francuska, Sveučilište u Zagrebu, izvor financiranja: Sveučilišna agencija za frankofoniju (AUF), 2016. – 2017., (voditelji: prof. dr. sc. Liliana Zaharia, prof. dr. sc. Philippe Belleudy, doc. dr. sc. Ivan Čanjevac) - suradnik

Geomorfološko istraživanje riječnih sprudova, otoka i obale rijeke Save na području dijela ekološke mreže Natura 2000 - Područje očuvanja značajno ptice HR1000002 Sava kod Hruščice - projekt "Zajedno za Savu", 2018., Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije "Zeleni prsten"; voditelj

Geomorfološko i mikroklimatsko istraživanje/monitoring jame Crna ledenica (Park prirode Biokovo), 2018.-2019., Park prirode Biokovo; voditelj

Inventarizacija flore i kartiranje staništa Značajnog krajobraza Baraćeve špilje, Hrvatski prirodslovni muzej, izvor financiranju JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica, 2019.-2020. (voditeljica dr. sc. Suzana Buzjak) - suradnik

Geoekološka studija parka Maksimir i značajnog krajobraza Savica, 2020.-2021., Grad Zagreb; voditelj

Geomorfološka i geoekološka studija rijeke Zrmanje, 2019.-2021., JU PP Velebit; voditelj