Procedura prijave teme i obrane diplomskog rada

Što?

Koji su rokovi?

Procedura

1. Prijava teme diplomskog rada

Najkasnije 3. semestar
(diplomski studij)

Najkasnije 9. semestar (integrirani studij)

(zadnja redovita sjednica VGO-a u 3., odnosno 9.  semestru studija)

Ispuniti obrazac prijave teme (dostupan na dnu ove stranice) i dostaviti ga mentoru/voditelju e-mailom (Word format).

2. Predaja diplomskog rada

Najkasnije 20 radnih dana prije sjednice na kojoj se imenuje Povjerenstvo za ocjenu rada

Rad se predaje voditelju/mentoru e-mailom u PDF-u.

VAŽNO: Naslov rada na engleskom i hrvatskom mora biti istovjetan naslovu koji je prihvaćen prilikom prijave teme iz prethodne točke.

Uz rad se predaje i Izjava o pohrani i objavi ocjenskog rada te Izjava o izvornosti rada.

3. Ocjena diplomskog rada

Nakon imenovanja Povjerenstva iz prethodne točke

Student u dogovoru s voditeljem/mentorom šalje primjerak rada članovima Povjerenstva na čitanje.

4. Prijava diplomskog ispita

Nakon unesenih korekcija koje traži Povjerenstvo

Student prijavljuje diplomski ispit predajom diplomskog rada e-mailom u PDF-u voditelju/mentoru.

5. Dogovaranje termina obrane

Rokovi diplomskih ispita se objavljuju na stranici Geografskog odsjeka

Nakon dogovora termina sa članovima Povjerenstva, student najmanje 7 kalendarskih dana prije dogovorenog termina obrane dostavlja mentoru ispunjeni obrazac prijave diplomskog ispita.

6. Obveze prije obrane

Najmanje dan prije obrane

Student predaje konačnu inačicu diplomskog rada voditelju/mentoru u PDF formatu.

Student vraća knjige u knjižnice PMF-a.

Student podmiruje školarinu (ako postoji).

7. Nakon obrane

Najkasnije 5 radnih dana nakon obrane

Student dostavlja konačnu inačicu rada e-mailom u PDF formatu mentoru i Središnjoj geografskoj knjižnici.

8. Preuzimanje potvrde o završetku studija

Prethodno kontaktirati Ured za studente

U dogovorenom terminu student osobno dolazi u Ured za studente, predaje studentsku iskaznicu, popunjava tražene obrasce i preuzima potvrdu o završetku studija.


Diplomski ispit