Zavod za socijalnu geografiju

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  dr. sc. Laura Šakaja, prof.

    Email     01/4895 419

  Redoviti profesor

  prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić

    Email     01/4895 410

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Martina Jakovčić

    Email     01/4895 412

  izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić

    Email     01/4895 455

  Docent

  doc. dr. sc. Ksenija Bašić

    Email     01/4895 433

  doc. dr. sc. Vedran Prelogović

    Email     01/4895 445

  doc. dr. sc. Petra Radeljak Kaufmann

    Email   224   01/4895 420

  doc. dr. sc. Lana Slavuj Borčić

    Email     01/4895 446

  doc. dr. sc. Dubravka Spevec

    Email     01/4895 418

  Asistent

  Valentina Valjak, mag. geogr.

    Email     01/4895 438

  Zavod za socijalnu geografiju

  Zavod za socijalnu geografiju osnovan je 1997. godine, u okviru rekonstrukcije Geografskoga odsjeka PMF-a. U skladu sa Statutom PMF-a, Zavod organizira i izvodi nastavni, znanstveni i visokostručni rad. Nastavna i istraživačka djelatnost Zavoda pokriva širok raspon tema i sadržaja društvene geografije.

  Nastavnici Zavoda uključeni su u studijske programe Geografskoga odsjeka s kolegijima iz niza geografskih subdisciplina - demogeografije, urbane, ruralne, kulturne, socijalne, ekonomske, prometne, turističke i historijske geografije. Nastavni obuhvat zavoda uključuje također predmete koji su usmjereni na stjecanje primijenjenih znanja, poput kartografije te regionalnog i prostornog planiranja. Predaju se predmeti koji se odnose na metodologiju i alate istraživačkoga rada, uključujući statističke i grafičke metode te vizualizaciju prostornih podataka u GIS-u. Izvodi se i nastava iz regionalnih kolegija - geografije Europe, Jugoistočne Europe, Angloamerike, Rusije te geografije slabije razvijenih zemalja.

  Znanstvena djelatnost Zavoda obavlja se prvenstveno unutar znanstvenih projekata. Znanstvenici Zavoda sudjelovali su praktično u svim projektima iz društvene geografije na Geografskom odsjeku, a od osnutka do sada vodili su ukupno sedam znanstvenih projekata: "Prostorni aspekti turizma u regionalnom razvoju Hrvatske"(1996-2002; voditelj Zlatko Pepeonik), "Urbanizacija Hrvatske" (1996-2002; Milan Vresk), "Geografski aspekt turističkog razvoja Hrvatske" (2002-2006; Dane Pejnović), "Urbani sistem i prostorna organizacija Hrvatske" (2002 - 2006; Miroslav Sić), "Prostorne značajke demografskih resursa Hrvatske" (2006-2011; Ivo Nejašmić), "Geografsko vrednovanje prostornih resursa ruralnih i krških područja Hrvatske" (2007-2014.; Dane Pejnović), "Razvojne mogućnosti i ogranirenja ruralnih područja Hrvatske u prespektivi lokalnog stanovništva" (2013-2014; Dane Pejnović), “Prostorni utjecaj postindustrijske i postsocijalističke prenamjene brownfield zemljišta na urbani razvoj. Komparativna analiza Beča i Zagreba.“ (2014-2015; Martina Jakovčić), "Primjena metode scenarija u planiranju i razvoju ruralnih područja Hrvatske (CRORURIS)" (2014-2017; Aleksandar Lukić), "Komparativna analiza prostornog razvoja turizma u zaštićenim područjima Hrvatske i Slovenije" (2018-2019; Vuk Tvrtko Opačić) i ''Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora'' (2019-2021; Martina Jakovčić) .

   

  Predstojnici

  Prof. dr. sc. Zlatko Pepeonik 1997./1998. - 2002./2003.
  Prof. dr. sc. Dane Pejnović 2003./2004.
  Prof. dr. sc. Ivo Nejašmić 2004./2005. - 2009./2010.
  Doc. dr. sc. Ksenija Bašić 2010./2011. - 2011./2012.
  Prof. dr. sc. Laura Šakaja 2012./2013.
  Doc. dr. sc. Aleksandar Lukić 2013./2014.
  Prof. dr. sc. Dane Pejnović 2014./2015.
  Prof. dr. sc. Laura Šakaja 2015./2016. – 2016./2017.
  Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić 2017./2018. – 2018./2019.
  Prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić 2019./2020.

   

  Nastavnici

  Doc. dr. sc. Ksenija Bašić
  Područje bavljenja: demogeografija, zagrebačka aglomeracija ...

  CV

  CROSBI

   

  Izv. prof. dr. sc. Martina Jakovčić
  Područje bavljenja: ekonomska i prometna geografija, kupovni centri, više ...

  CV

  CROSBI

   

  Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić
  Područje bavljenja: ruralna geografija, regionalno i prostorno planiranje, više ...

  CV

  CROSBI

   

  Prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić
  Područje bavljenja: geografija turizma i rekreacije, vikendaštvo, turističko vrednovanje prirodne i kulturne baštine, više ...

  CV

  CROSBI

   

  Doc. dr. sc. Vedran Prelogović
  Područje bavljenja: urbana geografija, socio-prostorna polarizacija, Zagreb, više ...

  CV

  CROSBI

   

  Doc. dr. sc. Petra Radeljak Kaufmann, znanstvena novakinja - poslijedoktorandica
  Područje bavljenja: prostorno planiranje, ruralna i krška područja, više ...

  CV

  CROSBI

   

  Doc. dr. sc. Lana Slavuj Borčić, znanstvena novakinja - viša asistentica
  Područje bavljenja: kvaliteta života, problemska gradska područja, kulturna geografija, više ...

  CV

  CROSBI

   

  Doc. dr. sc. Dubravka Spevec
  Područje bavljenja: demogeografija,  demografski resursi, GIS, kartografija, urbana geografija, više ...

  CV

  CROSBI

   

  Prof. dr. sc. Laura Šakaja
  Područje bavljenja: kulturna geografija, simbolički krajolici, imaginativna geografija, post-konfliktna područja, više ...

  CV

  CROSBI

   

  Asistenti

  Valentina Valjak, mag. geogr., asistentica
  Područje bavljenja: problematiku regionalnog razvoja i prostornog planiranja, više ...

  CV

  CROSBI