Analiza samoevaluacije, evaluacije mentora i evaluacije studija u akademskoj godini 2022./2023.

Uvodne napomene

Analiza samoevaluacije, evaluacije mentora i evaluacije studija obavljena je prema Godišnjim doktorandovim izvještajima o napretku (obrazac Dr.Sc.-04) podnijetim od strane studenata doktorskog studija geografije za akademsku godinu 2022./2023. u kojem su studenti ocjenjivali svoj rad, mentore i studij u ukupno osam pitanja. Studenti su ocjenjivali na ljestvici 1-5 (1 - nedovoljan, 2-dovoljan, 3-dobar, 4-vrlo dobar, 5-odličan). Ukupan broj odgovarajućih ocjenskih pitanja je 8 i podnjeto je ukupno 34 izvještaja Dr.Sc.-04. Za svako pitanje dan je broj odgovora (N), distribucija ocjena u %, najmanja i najviša ocjena (min i max), medijalna ocjena (Med), najučestalija ocjena (Mod)  te prosječna ocjena (Xsr) i standardna devijacija (STD) kao mjera raspršenja svih procjena oko aritmetičke sredine.

Na pitanje: Navedite poteškoće koje utječu ili mogu utjecati na tijek vašeg studija
Odgovorilo je 33 studenata/ica (= 100%) od 34 koji su predali obrazac

Odgovori se mogu generalno kategorizirati kako slijedi:

Poslovne i obiteljske obveze ili općenito nedostatak vremena

14 studenata (42,4 % odgovora)

Poteškoće povezane s prikupljanjem i obradom podataka

6 studenata (18,18 % odgovora)

Nema poteškoća

5 studenata (15,15 % odgovora)

Zdravstveni problemi

3 studenta (9,09 % odgovora)

Višestruki problemi

3 studenta (9,09 % odgovora)

Prostorni i tehnički uvjeti

1 student (3,03 % odgovora)

Promjena mentora

1 student (3,03 % odgovora)

Bez odgovora

1 student

 

 

1. Pitanja o samoevaluaciji


1.1. Na ljestvici od 1-5 ocijenite kvalitetu vlastitog istraživačkog napretka:

(od poslijednjeg izvještaja)

N

34

Min

1

Max

5

Med

4

Mod

4

Xsr

3,77

STD

1,21

ocjena

nedovoljan (1)

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

frekvencija

4

0

6

14

10

udio

11,76 %

0 %

17,65 %

41,18 %

29,41 %

 

1.2. Na ljestvici od 1-5 ocijenite ukupnu kvalitetu vlastitog rada:

(od poslijednjeg izvještaja)

N

34

Min

1

Max

5

Med

4

Mod

4

Xsr

3,85

STD

1,14

ocjena

nedovoljan (1)

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

frekvencija

3

1

4

16

10

udio

8,82 %

2,94 %

11,76 %

47,06 %

29,41 %

 

 

2. Pitanja o evaluaciji mentora


2.1. Molimo vas da na ljestvici od 1 - 5 ocijenite:

Jasno postavljanje istraživačkih ciljeva i očekivanja od doktoranda

N

33

Min

3

Max

5

Med

5

Mod

5

Xsr

4,94

STD

0,34

ocjena

nedovoljan (1)

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

frekvencija

0

0

1

0

32

udio

 0 %

0 %

3,03 %

0 %

96,97 %

 

 

2.2. Molimo vas da na ljestvici od 1 - 5 ocijenite:

Pomoć u planiranju godišnjih istraživačkih aktivnosti i stručnog usavršavanja

N

33

Min

4

Max

5

Med

5

Mod

5

Xsr

4,91

STD

0,29

ocjena

nedovoljan (1)

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

frekvencija

0

0

0

3

30

udio

0 %

0 %

0 %

9,09 %

90,91 %

 

 

2.3. Molimo vas da na ljestvici od 1 - 5 ocijenite:

Redovitost mentorskog rada s doktorandom

N

33

Min

3

Max

5

Med

5

Mod

5

Xsr

4,91

STD

0,38

ocjena

nedovoljan (1)

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

frekvencija

0

0

1

1

31

udio

0 %

0 %

3,03 %

3,03 %

93.94 %

 

 

2.4. Molimo vas da na ljestvici od 1 - 5 ocijenite:

Poticanje na objavljivanje i pomoć pri objavljivanju znanstvenih radova

N

33

Min

2

Max

5

Med

5

Mod

5

Xsr

4,85

STD

0,56

ocjena

nedovoljan (1)

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

frekvencija

0

1

0

2

30

udio

0 %

3,03 %

0 %

6,06 %

90,91 %

 

 

2.5. Molimo vas da na ljestvici od 1 - 5 ocijenite:

Mentorov odnos prema doktorandu sveukupno

N

33

Min

3

Max

5

Med

5

Mod

5

Xsr

4,91

STD

0,38

ocjena

nedovoljan (1)

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

frekvencija

0

0

1

1

31

udio

0 %

0 %

3,03 %

3,03 %

93,94 %

 

 

3. Pitanje o evaluaciji mentora


3.1. Molimo vas da na ljestvici od 1-5 ocijenite koliko ste zadovoljni kvalitetom godišnjeg programa doktorskog studija koji pohađate:

N

34

Min

3

Max

5

Med

5

Mod

5

Xsr

4,65

STD

0,59

ocjena

nedovoljan (1)

dovoljan (2)

dobar (3)

vrlo dobar (4)

odličan (5)

frekvencija

0

0

2

8

24

udio

0 %

0 %

5,88 %

23,53 %

70,59 %