Međunarodna konferencija

Na trećoj godini studija doktorandi su obvezni prijaviti se i održati izlaganje na međunarodnoj konferenciji  (usmeno ili poster, ali imajući na umu da je obvezno imati barem jedno  usmeno i  jedno poster prioćenje tijekom studija).