Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Završni ispit s prvostupničkim radom

Šifra: 159469
ECTS: 4.0
Nositelji:
Izvođači: Ksenija Bašić - Seminar
Neven Bočić - Seminar
Nenad Buzjak - Seminar
Zoran Curić - Seminar
Ivan Čanjevac - Seminar
Sanja Faivre - Seminar
Anita Filipčić - Seminar
Borna Fuerst-Bjeliš - Seminar
Slaven Gašparović - Seminar
Martina Jakovčić - Seminar
Jelena Lončar - Seminar
Aleksandar Lukić - Seminar
Mladen Maradin - Seminar
Dražen Njegač - Seminar
Vuk Tvrtko Opačić - Seminar
Danijel Orešić - Seminar
Vedran Prelogović - Seminar
Petra Radeljak Kaufmann - Seminar
Lana Slavuj Borčić - Seminar
Dubravka Spevec - Seminar
Zoran Stiperski - Seminar
Laura Šakaja - Seminar
Aleksandar Toskić - Seminar
Luka Valožić - Seminar
Ružica Vuk - Seminar
Ivan Zupanc - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Terenska nastava iz geografije II

Polaganje predmeta :
Položen : Ekonomska geografija
Položen : Geoekologija i zaštita okoliša
Položen : Geografija Europe
Položen : Geografija Hrvatske
Položen : Geografija mora
Položen : Geografski teorijski pristup
Položen : Geoinformatika I
Položen : Geoinformatika II
Položen : Geomorfologija
Položen : Historijska geografija
Položen : Industrijska geografija
Položen : Klimatologija
Položen : Kulturna geografija
Položen : Politička geografija
Položen : Principi regionalizacije
Položen : Prometna geografija
Položen : Radna praksa
Položen : Ruralna geografija
Položen : Statističke i grafičke metode u geografiji I
Položen : Statističke i grafičke metode u geografiji II
Položen : Terenska nastava iz geografije III
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Položen : Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Položen : Turistička geografija
Položen : Urbana geografija
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Geografija; smjer: istraživački
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Nenad Buzjak :

  Do daljnjeg sve se konzultacije održavaju putem, e-maila, telefonski ili videokonferencijom.

  Konzultacije za predmete "Geoekologija i zaštita okoliša", "Primijenjena geoekologija", "Prirodna osnova u prostornom planiranju" i "Prirodna osnova u turizmu" održavaju se nakon predavanja tih predmeta ili izvanredno po dogovoru uz prethodnu najavu na e-mail nbuzjak@geog.pmf.hr.

  Za konzultacije za prvostupničke radove, diplomske radove i disertacije potrebno je dogovoriti se unaprijed telefonski (01-4895-444) ili putem email-a nbuzjak@geog.pmf.hr.

  Lokacija: 225, Ured pročelnika
 • doc. dr. sc. Ivan Čanjevac :

  Dogovaraju se putem elektroničke pošte.

  Lokacija:
 • dr. sc. Borna Fuerst-Bjeliš prof.:

  KONZULTACIJE se u pandemijskim uvjetima održavaju elektronski -emailom ili prema posebnom dogovoru.

  NASTAVA  U ZIMSKOM SEMESTRU

  PRINCIPI REGIONALIZACIJE: petak 11:30 - 14:45

  POVIJEST OKOLIŠA: ponedjeljak 17:00 -20:00

  Znanstveni rad (Doktorski studij): petkom od 14:00

  OBAVIJEST:

  Obavijesti o održavanju nastave iz predmeta Znanstveni rad na Doktorskom studiju će biti objavljene na stranici Doktorskog studija

  Nastava iz predmeta na preddiplomskom studiju se odvija u dvije skupine naizmjence kontaktno uz istovremeno korištenje ZOOM platforme.

  Nastava na diplomskom studiju se održava u jednoj skupini kontaktno, po rasporedu.

  Lokacija: 104
 • doc. dr. sc. Slaven Gašparović :

  Po dogovoru na email slaveng@geog.pmf.hr

  Lokacija: 228
 • doc. dr. sc. Luka Valožić :

  Prema dogovoru putem e-maila.

  Lokacija: 228

Obavijesti