O djelatniku

doc. dr. sc. Jelena Lončar

Zvanje: docent

Telefon:
01/4895 426

Nastava

Životopis

Jelena Lončar

           Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja, 1997. upisala je studij geografije na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2002. godine s temom „Procesi globalizacije i regionalizacije u Europi i njihov utjecaj na Hrvatsku“ i time stekla zvanje profesor geografije. Godine 2005. upisala je Poslijediplomski studij Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja.

Surađivala je na projektima „Regionalno-geografska istraživanja Hrvatske“ (2004-2007.), „Utjecaj globalizacije i tranzicije na regionalni razvoj  Hrvatske“ (2007.-2009.) te „Promjene okoliša i kulturni pejzaž kao razvojni resurs“ (2009.-2012.). Poslijediplomski studij završila je 2011. godine obranom doktorskog rada pod naslovom „Ekonomsko-geografsko restrukturiranje Središnje Hrvatske u uvjetima tranzicije“ nakon čega je izabrana u zvanje višeg asistenta. Godine 2013. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a u svibnju 2016. u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

U okviru programa Srednjoeuropske razmjene za sveučilišne studije CEEPUS boravila je na nekoliko inozemnih sveučilišta: Geografskom odsjeku Filozofske fakultete u Mariboru,  Geografskom odsjeku Sveučilišta Oulu (Finska), Fakultetu geografije, turizma, sporta i teritorijalnog planiranja na Sveučilištu u Oradei (Rumunjska), Geografskom odsjeku Karlovog sveučilišta u Pragu te Geografskom odsjeku u Brnu. Bila je aktivno uključena u projekte  koje je preko IPA programa financirala Europska Unija: Innovative urban strategies and action plans to increase the social and economic role for seniors - SILVER CITY, te Co-operation of SEE (Southeast European) science parks for the promotion of transnational market uptake of R&D results and technologies by SMEs.

Od akademske godine 2005./2006. sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom studiju na Geografskom odsjeku. Nositelj je kolegija Geografske osnove globalizacije, Uvod u japanske studije su te sunositeljica kolegija Industrijska geografija. Na diplomskom istraživačkom studiju geografije, smjer Prostorno planiranje i regionalni razvoj te GIS nositelj je kolegija Faktori lokacije industrije. Također izvodi seminare iz predmeta Politička geografija i Regionalni razvoj. Na Doktorskom studiju sudjeluje u provođenju Metodologije 5.

Uključena je i u organizaciju i provedbu terenske nastave te kao mentor i član komisije za obranu prvostupničkih i diplomskih radova. Znanstveni interes povezan je s istraživanjima na području ekonomske i političke geografije te globalizacije i regionalnog razvoja. U tim područjima kandidatkinja vidi mogućnosti daljnjeg djelovanja i znanstvenog interesa.

Održala je nekoliko predavanja na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog geografskog društva. Aktivno je uključena u organizaciju skupova i kongresa na Geografskom odsjeku. Od studentskih dana sudjeluje u aktivnostima Hrvatskog geografskog društva, čiji je član od 1997. godine, a od 2018. članica je Upravnog odbora HGD-a te obnaša funkciju tajnice navedenog društva. Godine 2015. dobitnica je nagrade za postignute rezultate u znanstvenom i stručnom radu od strane Fakultetskog vijeća PMF-a.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.