O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Jelena Lončar

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 352
Telefon:01/4895 426
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za regionalnu geografiju i metodiku
Godina diplomiranja:2002.
Godina doktoriranja:2011.
Na zavodu od:2005.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Jelena Lončar
           Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja, 1997. upisala je studij geografije na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2002. godine s temom „Procesi globalizacije i regionalizacije u Europi i njihov utjecaj na Hrvatsku“ i time stekla zvanje profesor geografije. Godine 2005. upisala je Poslijediplomski studij Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja  i zapslena je kao znanstvena novakinja na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu.
Surađivala je na projektima „Regionalno-geografska istraživanja Hrvatske“ (2004-2007.), „Utjecaj globalizacije i tranzicije na regionalni razvoj  Hrvatske“ (2007.-2009.) te „Promjene okoliša i kulturni pejzaž kao razvojni resurs“ (2009.-2012.). Poslijediplomski studij završila je 2011. godine obranom doktorskog rada pod naslovom „Ekonomsko-geografsko restrukturiranje Središnje Hrvatske u uvjetima tranzicije“ nakon čega je izabrana u zvanje višeg asistenta. Godine 2013. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, u svibnju 2016. u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a u svibnju 2019. i u višeg znanstvenog suradnika.
U okviru programa Srednjoeuropske razmjene za sveučilišne studije CEEPUS od 2009. do 2019. godine boravila je na nekoliko inozemnih sveučilišta: Geografskom odsjeku Filozofske fakultete u Mariboru,  Fakultetu geografije, turizma, sporta i teritorijalnog planiranja na Sveučilištu u Oradei (Rumunjska), Geografskom odsjeku Karlovog sveučilišta u Pragu te Geografskom odsjeku u Brnu. Boravila je i na Geografskom odsjeku Sveučilišta Oulu (Finska) - u okviru Erasmusa. Od 2014. godine bila je aktivno uključena u projekte  koje je preko IPA programa financirala Europska Unija: Innovative urban strategies and action plans to increase the social and economic role for seniors - SILVER CITY, te Co-operation of SEE (Southeast European) science parks for the promotion of transnational market uptake of R&D results and technologies by SMEs.
Od akademske godine 2005./2006. sudjeluje u izvođenju nastave na dodiplomskom studiju Geografskog odsjeka, odnosno od 2006/07. na Preddiplomskom i Diplomskom sveučilišnom studiju geografije. Aktivno je uključena i u Doktorski studij. Sudjeluje u organizaciji i provedbi terenske nastave te kao mentor i član komisije ocjenskih radova. Znanstveni interes i istraživanje povezani su s problematikom u okviru ekonomske odn. industrijske i političke geografije te globalizacije i regionalnog razvoja. 
Aktivno je uključena u organizaciju i provođenje skupova i kongresa na Geografskom odsjeku. Održala je nekoliko predavanja na stručnim skupovima u organizaciji Hrvatskog geografskog društva te sudjeluje u njegovim aktivnostima. Od 2018. članica je Upravnog odbora HGD-a te obnaša funkciju tajnice navedenog društva. Godine 2015. dobitnica je nagrade za postignute rezultate u znanstvenom i stručnom radu od strane Fakultetskog vijeća PMF-a.
 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.