O djelatniku

doc. dr. sc. Ružica Vuk

Zvanje: docent

Telefon:
01/4895 411
Zavod/služba:
Zavod za regionalnu geografiju i metodiku

Nastava

Životopis

Ružica Vuk rođena je 26.2.1967. godine u Ludbregu. Osnovnu školu završila je u Martijancu, a srednju u Ludbregu i u Varaždinu. Diplomirala je 1991. godine na studiju geografije i povijesti na PMF-u u Zagrebu, magistrirala 2006. i doktorirala 2012. U suradničko zvanje višeg asistenta izabrana 2012., a 2013. u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Radila je na radnom mjestu učitelja i nastavnika geografije i povijesti u osnovnoj školi i gimnaziji u Zagrebu te asistenta i višeg asistenta na Geografskom odsjeku PMF-a. Od 1.05.2013. radi na radnom mjestu docenta. Unaprjeđena je u zvanje profesora mentora i profesora savjetnika. Godine 2003. primila je priznanje ministra prosvjete i športa za kvalitetan i kreativan rad, a 2011., 2012., 2013. i 2014. studenata PMF-a za kvalitetu nastave.
Na Geografskom odsjeku nositelj je predmeta Metodika nastave geografije II, Metodička praksa, Geografija Afrike, Natjecanje iz geografije i sunositelj predmeta Primjena računala u nastavi geografije. Od 2000. god. je član, a od 2006. i predsjednica Državnog povjerenstva za natjecanja iz geografije. Član je više povjerenstava na Geografskom odsjeku i na PMF-u, Upravnog odbora HGD-a, Malog vijeća HPD-a, Vijeća koordinacije PRIMATEH-a, član-suradnik Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, član Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za pripravnike učitelje i nastavnike geografije, član uredništva Geografskog horizonta, uredništva Prirode, povjerenstva za državnu maturu, radnih skupina za prirodoslovno i društveno-humanističko područje NOK-a i za izradu općeobrazovnog dijela strukovnih kurikuluma. Bila je član organizacijskog odbora IV. i V. hrvatskoga geografskog kongresa, potpredsjednica organizacijskog odbora znanstvenog skupa Geografija u sustavu znanosti i odgojno-obrazovnom sustavu, potpredsjednica i predsjednica Hrvatskoga geografskog društva.
Surađivala je na pet stručnih projekata i na znanstvenom projektu Prostor kao resurs turističkog razvoja Hrvatske. Aktivno pridonosi stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika geografije kao predavač i voditelj brojnih radionica. Sudjelovala je s podnescima na osam znanstvenih skupova u Hrvatskoj i četiri u inozemstvu, objavila dvije znanstvene knjige, 13 znanstvenih i tri stručna rada u domaćim i inozemnim časopisima te 50-tak udžbenika i priručnika za osnovne i srednje škole.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.