O djelatniku

Valerija Rossi, mag. geogr.

Zvanje: asistent
Funkcija:asistent
Lokacija: 329
Telefon:01/4895 435
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za fizičku geografiju
Godina diplomiranja:2016.
Na zavodu od:2018.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Konzultacije

Po dogovoru e-mailom

Životopis

Rođena sam 23. svibnja 1992. u Zagrebu. Zvanje prvostupnice geografije stekla sam 2013. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Dane Pejnovića na temu Depopulacija Ličkoga Gornjeg Pounja s posebnim osvrtom na naselje Osredci. Diplomirala sam na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine s temom Relativna promjena morske razine na širem području Makarskog primorja (mentorica: prof. dr. sc. Sanja Faivre). Od 2018. g. na Geografskom odsjeku pohađam Poslijediplomski doktorski studij Geografije u sklopu kojeg pišem doktorsku disertaciju na temu Tipologija, vrednovanje i zaštita krajobraza Gorske Hrvatske (mentor: prof. dr. sc. Nenad Buzjak). 

U razdoblju 2016. godine do 2018. godine bila sam zaposlena kao stručna suradnica u tvrtki Urbanex d.o.o. na poslovima strateškog i regionalnog planiranja te potom u tvrtki Vita projekt d.o.o. kao stručna suradnica na poslovima zaštite okoliša i prirode. Od 2018. godine zaposlena sam na mjesto asistenta pri Zavodu za fizičku geografiju, Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U fokusu mog znanstvenog interesa su geomorfologija i geoekologija krškog okoliša, istraživanje krškog podzemlja (speleologija), promjene okoliša i krajobraza, zaštita georaznolikosti i geobaštine.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

  • Hrvatsko geografsko društvo
  • Hrvatsko geomorfološko društvo
  • Speleološki odsjek HPD-a "Željezničar"
  • European Geosciences Union

Izabrani projekti

Geomorfološko i mikroklimatsko istraživanje/monitoring jame Crna ledenica, NARUČITELJ: Park Prirode Biokovo, VODITELJ: prof.dr.sc. Nenad Buzjak (2018-2019)

Geomorfološka i geoekološka studija rijeke Zrmanje, NARUČITELJ: Park Prirode Velebit, VODITELJ: prof.dr.sc. Nenad Buzjak  (u tijeku)

Geomorfološko istraživanje riječnih sprudova, otoka i obale rijeke Save na području dijela ekološke mreže Natura 2000 - područje očuvanja značajno ptice HR1000002 Sava kod Hruščice, NARUČITELJ: Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, VODITELJ: prof.dr.sc. Nenad Buzjak (2018)

Istraživanje geomorfološko-geoloških uvjeta okršavanja i hidromorfoloških posebnosti  na odabranim lokalitetima Dinarskog krša u Hrvatskoj, VODITELJ: izv.prof.dr.sc. Neven Bočić (2019)

Geoekološka studija Parka Maksimir i Značajnog krajobraza Savica, NARUČITELJ: Javna ustanova Maksimir, VODITELJ: prof.dr.sc. Nenad Buzjak (u tijeku)

Uvođenje novih metoda praćenja stanja i zaštite ranjivog Dinarskog krša, VODITELJ: doc.dr.sc. Dalibor Paar (u tijeku)

Primijenjena fizičkogeografska istraživanja na odabranim lokalitetima u Hrvatskoj, VODITELJ: izv.prof.dr.sc. Neven Bočić (u tijeku)

Hobiji i osobni interesi

  • Planinarenje
  • Speleologija
  • Ju-jitsu