O djelatniku

doc. dr. sc. Dubravka Spevec

Zvanje: docent

Telefon:
01/4895 418

Nastava

Životopis

Dubravka Spevec rođena je 22. lipnja 1976. u Zagrebu. Osnovnu (1990.) i srednju (1994.) školu završila je u Zagrebu. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja, 1995. upisala je studij geografije na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 15. svibnja 2001. i stekla zvanje profesora geografije. Godine 2003. upisala je poslijediplomski studij Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski studij završila je 2011. godine obranom doktorskog rada „Prostorna diferenciranost demografskih resursa i potencijala sjeverozapadne Hrvatske“. Od rujna 2004. godine znanstveni je novak, od ožujka 2011. viši asistent - znanstveni novak, a od srpnja 2012. docent na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu. Surađivala je na dva znanstvena projekta (finacijska potpora MZOS-a): Urbani sistem i prostorna organizacija Hrvatske (2004.-2007.) i Prostorne značajke demografskih resursa Hrvatske (2007.-2013.). Znanstveni interes povezan je s istraživanjima na području urbane geografije te demogeografije i GIS-a. Od akademske godine 2004./2005. sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju na Geografskom odsjeku na predmetima Kartografija, Geoinformatika, Geografski informacijski sustavi i Kartografske osnove GIS-a za studente preddiplomskih studija, na predmetu Kartografija za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog nastavničkog studija geografija i povijest, na predmetu Primjena računala u nastavi geografije za integrirani preddiplomski i diplomski nastavnički studij geografija i povijest te diplomski nastavnički studij geografije i na predmetu Vizualizacija prostornih podataka u GIS-u za studente diplomskog studija geografije, smjer GIS. Od 2005. član je Upravnog odbora Hrvatskog geografskog društva. U razdoblju 2006.-2008. obnašala je dužnost blagajnika, 2008.-2010. tajnice, u 2010. potpredsjednice, a od 2011. do 2014. predsjednice HGD-a.
 

PROŠIRENI ŽIVOTOPIS

EXTENDED CV

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.