O djelatniku

prof. dr. sc. Zoran Curić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Telefon:
01/4895 403

Nastava

Životopis

Rođen 26. travnja 1963. u Metkoviću. Osnovnu školu polazio u Opuzenu, a srednju u Metkoviću i Pločama, gdje je maturirao 1982. Od 1983. do 1985. studirao geografiju i povijest na Pedagoškoj akademiji Sveučilišta u Mostaru na kojoj je diplomirao u lipnju 1985. Studij nastavio na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i diplomirao u svibnju 1987. Na istom je fakultetu obranio magistarski rad "Mogućnosti razvoja turizma u delti Neretve" 1989. i doktorirao 1993. disertacijom "Donjoneretvanski kraj - potencijalni i valorizirani turistički činitelji". U suradničkom zvanju višeg asistenta zaposlen na Geografskom odsjeku PMF-a od 1. prosinca 1994., u zvanju docenta od 1. siječnja 1998., u zvanju izvanrednog profesora od 1. travnja 2003., a u zvanju redovitoga profesora od 1. prosinca 2008. Za redovitoga profesora u trajnom zvanju potvrđen na Senatu Sveučilišta u Zagrebu 19. 11. 2013. Na Geografskom odsjeku predaje Turističku geografiju, Metodiku nastave geografije I i Turizam i rekreaciju u prostornom planiranju. Od 1993. na Sveučilištu u Mostaru predaje Metodiku nastave geografije. Nastavu je izvodio i na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji, Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a bio je i vanjski suradnik na Poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Obnašao dužnost tajnika Hrvatskoga geografskog društva (1988. – 1989.; 1996. – 1997.), predsjednika Državnoga povjerenstva za natjecanja iz geografije (1995. – 1999.) te predsjednika Hrvatskoga geografskog društva (2000. – 2002.). Bio je pročelnik Geografskog odsjeka PMF-a od 2002. do 2007., prodekan za financije PMF-a (od 1. travnja 2009. do 30. rujna 2012.). Od 1. listopada 2014. obnaša dužnost dekana PMF-a.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.