O djelatniku

prof. dr. sc. Anita Filipčić

Zvanje: redoviti profesor

Telefon:
01/4895 415

Nastava

Životopis

Rođena sam 26. siječnja 1968. u Zagrebu. Diplomirala sam 1990. g. na Geografskom odjelu PMF-a na temi "Bura na istočnoj obali Jadrana". Nakon jednogodišnjeg rada u Obrazovnom centru za jezike na radnom mjestu profesorice geografije, od 1. studenog 1991. zaposlena sam na Geografskom odsjeku PMF-a.

Magistrirala sam 1993. g. na temi "Anomalija temperature zraka u Hrvatskoj. Prilog klimatskoj regionalizaciji Hrvatske" .

U svibnju 1999. g. obranila sam doktorsku disertaciju "Razgraničenje Köppenovih klimatskih tipova Cf i Cs u Hrvatskoj. Prilog geografskoj regionalizaciji Hrvatske".

U veljači 2000. g. izabrana sam u zvanje docenta, a u travnju 2005. u zvanje izvanrednog profesora s reizborom u srpnju 2011.Vodila sam projekte MZOS-a „Klimatska regionalizacija Hrvatske“, „Utjecaj klimatskih promjena na socijalnogeografske elemente u Hrvatskoj“ i surađivala na projektima MZOS-a „Regionalno-geografska istraživanja Hrvatske“ i „Promjene okoliša i kulturni pejzaž kao razvojni resurs“

Bila sam predsjednica Državnog povjerenstva za natjecanja u geografiji, predsjednica Hrvatskog geografskog društva (2006-2009), predstojnica Zavoda za fizičku geografiju, članica znanstvenog odbora Trećeg i Četvrtog hrvatskog geografskog kongresa, članica znanstveno-stručnog odbora Pete i Šeste hrvatske konferencije o vodama te urednica i (ko)autorica niza geografskih udžbenika i ostalih geografskih izdanja.

Uz znanstvene i stručne radove, objavila sam i niz radova u svrhu popularizacije geografije. Autorica sam priručnika Klimatologija u nastavi geografije. U koautorstvu sam objavila dva sveučilišna udžbenika: Klimatologija za geografe i Geografija Australije i Oceanije.Nositeljica sam kolegija Klimatologija, Geografija Australije i Oceanije,  Regionalna klimatologija, Primijenjena klimatologija, Klimatske promjene i Klima i turizam, te sunositeljica kolegija Prirodna osnova u prostornom planiranju i Prirodna osnova u turizmu. Pod mojim je mentorstvom obranjeno 17 završnih radova i dvije doktorske disertacije.

Članica sam uredničkog odbora znanstvenog časopisa Acta Geographica Croatica.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni materijali

Repozitorij je prazan