O djelatniku

doc. dr. sc. Ivan Čanjevac

Zvanje: docent

Konzultacije:

Dogovaraju se putem elektroničke pošte.

Telefon:
01/4895 424
Zavod/služba:
Zavod za fizičku geografiju
Godina diplomiranja:
2005.
Godina doktoriranja:
2012.
Na zavodu od:
2006.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Rođen sam 1980. godine u Zagrebu, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Godine 2000. upisao sam se na Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, smjer prof. geografije na kojemu sam i diplomirao 2005. godine s odličnim uspjehom. Tijekom studija primao sam stipendiju MZOŠ-a kao i stipendiju Grada Zagreba. Godine 2006. upisao sam poslijediplomski doktorski studij Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja na Geografskom odsjeku PMF-a. Doktorirao sam 2012. godine s temom s temom Tipologija i promjene režima protoka rijeka u Hrvatskoj (mentori: prof. dr. sc. Danijel Orešić i prof. dr. sc. Ognjen Bonacci). Od zime 2006. godine zaposlen sam na Geografskom odsjeku PMF-a kao znanstveni novak i asistent na katedri za Hidrogeografiju i Geografiju mora. Uz vođenje seminara iz navedenih kolegija, sudjelujem u izvođenju terenske nastave. Primarni znanstveni interes mi je utjecaj klimatskih promjena/oscilacija i čovjeka na vodne resurse (režimi tekućica, vodoopskrba, turizam i vodni resursi, održivi razvoj). U ak. godini 2010./2011. koristio sam stipendiju Erasmus za šestomjesečni istraživački boravak na Universität für Bodenkultur u Beču, Austrija. U ak. godini 2014./2015. koristio sam stipendiju Vlade Republike Austrije za devetomjesečni istraživački borvaka na istoj instituciji.  
Od 2008. godine član sam Upravnog odbora Hrvatskoga geografskog društva, a od 2014. njegov potpredsjednik. Sudjelujem i sudjelovao sam u nizu projekata Društva: Državno natjecanje učenika iz geografije, hrvatska geografska olimpijska reprezentacija, edukativni portal www.geografija.hr. Tajnik sam uredništva stručno-metodičkog časopisa Geografski horizont koji izdaje HGD.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastava