O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Ivan Čanjevac

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 336
Telefon:01/4895 424
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za fizičku geografiju
Godina diplomiranja:2005.
Godina doktoriranja:2012.
Na zavodu od:2006.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Konzultacije

Dogovaraju se putem elektroničke pošte.

Životopis

Dr. sc. Ivan Čanjevac rođen je 1980. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Godine 2000. upisao je studij na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, smjer prof. geografije na kojemu je i diplomirao 2005. godine s odličnim uspjehom. Tijekom studija primao je stipendiju MZOŠ-a kao i stipendiju Grada Zagreba. Godine 2006. upisuje poslijediplomski doktorski studij Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja na Geografskom odsjeku PMF-a. Doktorirao je 2012. godine s temom Tipologija i promjene režima protoka rijeka u Hrvatskoj (mentori: prof. dr. sc. Danijel Orešić i prof. dr. sc. Ognjen Bonacci). Tijekom doktorskoga studija i kao poslijedoktorand proveo je ukupno 15 mjeseci na Universität für Bodenkultur (BOKU) u Beču, Austrija.

Od prosinca 2006. godine radi na Geografskom odsjeku PMF-a kao znanstveni novak i asistent na katedri za Hidrogeografiju i Geografiju mora, a 2016. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Kao znanstveni novak radio je na nekoliko istraživačkih projekata u području hidrologije i geomorfologije. Od 2017. godine kontinuirano vodi nacionalne projekte prvog sustavnog praćenja i ocjene hidromorfološkog stanja tekućica i stajaćica Hrvatske koje financiraju Hrvatske vode. Osim toga, u razdoblju 2019.-2021. vodi istraživački projekt Hidromorfološka studija potoka Plitvica koji financira JU NP Plitvička jezera. Znanstveni interes mu obuhvaća utjecaj promjena/oscilacija klimatskih elemenata i čovjeka na vodne resurse (režimi tekućica, hidrološke analize, vodoopskrba, turizam i vodni resursi), ekološko stanje voda sukladno ODV, međuodnos vode i reljefa (fluvijalna geomorfologija).

Objavio je petnaestak znanstvenih radova, uključujući radove u časopisima Science i Nature. Također je kao autor sudjelovao u nekoliko enciklopedijskih izdanja.

Od 2008. do 2018. godine bio je član Upravnoga odbora Hrvatskoga geografskog društva (potpredsjednik u razdoblju 2014.-2018.). Sudjeluje i sudjelovao je u nizu projekata Društva: Zimski i ljetni seminari za nastavnike, državno natjecanje učenika iz geografije, hrvatska geografska olimpijska reprezentacija, edukativni portal www.geografija.hr. Tajnik je uredništva stručno-metodičkog časopisa Geografski horizont koji izdaje HGD. U razdoblju 2012.-2019. bio je član upravnoga odbora Komisije za vode Međunarodne geografske unije.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko geografsko društvo

Hrvatsko geomorfološko društvo

Hrvatsko hidrološko društvo

International Geographical Union (IGU), Commission for Water Sustainability

International Association of Hydrological Sciences (IAHS)

Izabrani projekti

Sudjelovanje na znanstvenim projektima

Vlada Republike Austrije: Catchment scale hydrological modelling in Croatia (2014.-2015.) – voditelj

AUF: Metodološki pristupi za analizu posljedica antropogenih pritisaka na hidromorfološko stanje tekućica (2016.-2017.) – voditelj hrvatskog dijela projekta

WWF: Environmental flow assessment of Cetina River canyon, downstream of Prančevići dam (2015.) – voditelj panela stručnjaka

HRZZ: Primjena metode scenarija u planiranju i razvoju ruralnih područja Hrvatske (CRORURIS) (2015.-2017.) – istraživač

 

Vođenje stručno-znanstvenih projekata

Hrvatske vode (2017.-2021.):

Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2016. i 2017. godini;

Razvoj metodologije za ocjenu hidromorfološkog stanja u stajaćicama i provedba hidromorfološkog monitoringa;

Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2018. godini;

Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2019. i 2020. godini.

JU NP Plitvička jezera (2019.-2021.):

Hidromorfološka studija potoka Plitvica

Nastava