O djelatniku

prof. dr. sc. Dražen Njegač

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Telefon:
01/4895 427

Nastava

Životopis

Dražen Njegač rođen je 20. ožujka 1964. u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Konjščini, a srednju u Zagrebu (Obrazovni centar za jezike). Diplomirao je na Geografskom odsjeku PMF-a 1987., magistrirao 1991., a doktorirao 1995. godine. Od 1988. zaposlen je na Geografskom odsjeku PMF-a. Godine 1996. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2000. izvanrednog, a 2011. redovitog profesora. Nositelj je 6 predmeta: Urbana geografija, Geografija Hrvatske (na preddiplomskom studiju), Urbani sistemi svijeta, Geografija Istočne Azije (na preddiplomskom i diplomskom studiju), Grad u regionalnom planiranju (na diplomskom studiju) i Grad u prostornom planiranju (na poslijediplomskom studiju). Kao gostujući profesor predavao je na Pedagoškom fakultetu u Mostaru (1997.-2007.), Učiteljskoj akademiji u Zagrebu (2000.-2001.) i Višoj učiteljskoj školi u Petrinji (2000.-2001. i 2004.-2005.). Voditelj je znanstvenog projekta MZOS Urbani sistemi u prostornom razvoju Hrvatske (od 2008.-2014.), a surađivao je na još 2 projekta. Autor je 30-ak znanstvenih i 10-ak stručnih radova, poglavlja u 2 knjige, većeg dijela teksta u Velikom atlasu Hrvatske (Mozaik knjiga, 2 izdanja), velikog broja geografskih članaka u Općoj i nacionalnoj enciklopediji (Proleksis d.o.o. i Večernji list d.d.) i dr. Sudjelovao je na 25 znanstvenih skupova, od čega 20 međunarodnih. Bio je recenzent projekata MZOŠ, sveučilišnih i školskih udžbenika, vježbenica, atlasa i 20-ak znanstvenih radova. Obnašao je dužnost predsjednika (1997.-1998.), dopredsjednika (1996.-1997.) i člana Upravnog odbora Hrvatskog geografskog društva (1997.-2004.), predsjednika Nacionalnog komiteta Međunarodne geografske unije (IGU/UGI, 1998.-2006.), zamjenika pročelnika Geografskog odsjeka (2001.-2002., 2013.-2015.), predstojnika Zavoda za regionalnu geografiju i metodiku (2006.-2010.), voditelja Poslijediplomskog studija na Geografskom odsjeku (1998.-1999. i 2000.-2002.) i dr. Od 2009. urednik je časopisa Acta Geographica Croatica i član je uredništva časopisa Hrvatski geografski glasnik. Bio je mentor 30 prvostupničkih, 95 diplomskih, 2 magistarska i 3 doktorska rada.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni materijali