O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Martina Jakovčić

Zvanje: izvanredni profesor

Telefon:
01/4895 412

Nastava

Životopis

Martina Jakovčić rođena je u Zagrebu 25. kolovoza 1977. godine. Nakon završene Prirodoslovno- matematičke gimnazije Lucijana Vranjanina, 1996. godine upisuje studij Povijesti i geografije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2002. godine s temom Luka Rotterdam te stječe zvanje profesor povijesti i geografije. Akademske godine 2001./2002. upisuje poslijediplomski studij Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja na Geografskom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Od 2004. godine zaposlena je kao znanstveni novak-asistent na Geografskom odsjeku PMF-a. Od 2004. godine sudjelovala je, kao suradnik u radu dva projekta financirana od strane MZOS-a:  Urbani sistemi i prostorna organizacija Hrvatske, Geografsko vrednovanje prostornih resursa ruralnih i krških područja Hrvatske te kao znanstvenik na projektu Urbani sistemi u prostornom razvoju Hrvatske. Uz to sudjelovala je kao vanjski suradnik na radu tri stručna projekta u organizaciji Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada. Od 2014. godine voditelj je bilateralnog znanstvenog projekta Prostorni utjecaj postindustrijske i postsocijalističke prenamijene brownfield zemljišta na urbani razvoj. Komparativna analiza Beča i Zagreba.
Godine 2008. izabrana je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, a 2009. godine u znanstveno-nastavno zvanje docent. Na preddiplomskom istraživačkom studiju geografije te na integriranom nastavničkom studiju geografije i povijesti izvodi nastavu i seminar iz predmeta Ekonomska geografija te nastavu iz predmeta Prometna geografija. Na diplomskom studiju geografije izvodi nastavu iz predmeta Promet i organizacija prostora i Trgovinska geografija.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni materijali