O djelatniku

doc. dr. sc. Vedran Prelogović

Zvanje: docent

Telefon:
01/4895 445

Nastava

Životopis

Rođen je 5.9.1976. u Zagrebu. Diplomirao je jednopredmetnu geografiju na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1999./2000.). Na matičnom odsjeku zaposlen je od 2000. Doktorirao je 2008,  a 2010. je izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Dosadašnji znanstvenoistraživački rad bio je prvenstveno usmjeren na problematiku urbanizacije. Najveću pažnju posvetio je istraživanjima prostorne strukture grada, održivog prometa u gradu i procesa suburbanizacije. Iz navedene problematike objavio je 15-ak znanstvenih radova te je izlagao na više konferencija. Sudjelovao je u radu više znanstvenoistraživačkih projekata: Urbanizacija Hrvatske,  Urbani sistem u prostornoj organizaciji Hrvatske, Prostor kao resurs turističkog razvoja Hrvatske te Demogeografski atlas Hrvatske/Demographic Atlas of Croatia (u suradnji s Institutom za geografiju Sveučilišta u Potsdamu). Od 2010. do 2013. kao vanjski suradnik bio je angažiran na međunarodnom projektu PRESTO, kojega je koordinirao Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. Tijekom ak. god. 2013./2014. voditelj je projekta Promjene u prostornoj strukturi postsocijalističkog grada, financiranog od strane Sveučilišta u Zagrebu. Od zaposlenja aktivno sudjeluje u izvođenju nastave. Nositelj je sljedećih kolegija: Urbana geografija, Geografija Europe i Geografija slabije razvijenih zemalja na preddiplomskom studiju, te Urbano-socijalna geografija i Gradske regije na diplomskom studiju geografije. Iz većine kolegija (Urbana geografija, Urbano-socijalna geografija i Gradske regije) održava i terensku nastavu. U ak. god. 2011./2012. (travanj-svibanj) kao gostujući nastavnik u okviru CEEPUS-ove GEOREGENT mreže boravio je na Institutu za geografiju i prostorno planiranje (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej) Jagielonskog Sveučilišta (Uniwersytet Jagielloński) u Krákowu. Na Geografskom odsjeku od ak. god. 2010./2011. obnaša funkciju odsječkog ECTS koordinatora. Član je uredništva (2000.-2004.; 2010-danas) i glavni urednik (od 2014.) stručno-informativnog časopisa Geografski horizont.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

NASTAVNI MATERIJALI