O djelatniku

prof. dr. sc. Aleksandar Toskić

Zvanje: redoviti profesor

Telefon:
01/4895 443

Nastava

Životopis

Dr. sc. Aleksandar Toskić rođen je 25. travnja 1965. godine u Zagrebu.
Diplomirao je na Geografskom odsjeku PMF-a 1991., magistrirao 1994., a doktorirao 1998. godine. Od 1992. godine zaposlen je na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, prvo kao znanstveni novak (1992.-1999.), a zatim kao docent (od 1999.-2004.) i izvanredni profesor (od 2004.). Uveo je niz novih kolegija: na preddiplomskom istraživačkom studiju geografije dva, na diplomskom istraživačkom studiju geografije tri te na poslijediplomskom doktorskom studiju iz geografije na PMF-u jedan novi kolegij. Trenutno predaje kolegije Kartografija i Geoinformatika na preddiplomskom istraživačkom studiju geografije te kolegij Kartografske osnove GIS-a na preddiplomskom studiju Znanosti o okolišu. U okviru istraživačkog studija geografije voditelj je kolegija Analize u GIS-u te na diplomskom studiju Znanosti o okolišu kolegija Geografski informacijski sustavi. Na poslijediplomskom doktorskom studiju „Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja” na Geografskom odsjeku PMF-a predavao je kolegij GIS u prostornom planiranju i uređenju (do 2012.).
Izvan matične ustanove predavao je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru kolegije Geografija Afrike i Geografija Novog svijeta (2003.-2007.). Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegij Elementi i dinamika krajobraza.
Bio je voditelj znanstvenog projekta MZOŠ-a: “Prostorne značajke demografskih resursa Hrvatske” te istraživač na projektu „Urbani sistem u prostornom razvoju Hrvatske”. Bio je voditelj  kratkoročne potpore istraživanju s temom „Identifikacija i demogeografska analiza marginalnih područja Hrvatske” za 2013.
U Hrvatskom geografskom društvu obavljao je dužnosti tajnika (1994. – 1996.), dopredsjednika (1998.- 2000.) i predsjednika Društva (od 2002.-2004.). Član je uredničkog odbora znanstvenih časopisa “Hrvatski geografski glasnik” (od 2003.), “Acta Geographica Croatica” (od 2012.) i “Environment” (od 2014.). Bio je član niza organizacijskih odbora znanstvenih i stručnih skupova. U 2003. godini obavljao je i dužnost predsjednika Organizacijskog odbora 3. hrvatskog geografskog kongresa koji je održan od 24. do 27. rujna 2003. godine u Zadru te je bio urednik Zbornika toga kongresa.
Bio je voditelj poslijediplomskog doktorskog studija iz geografije „Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja“ na Geografskom odsjeku (2008.-2011.), a trenutno je voditelj smjera GIS na diplomskom studiju geografije (od 2008). U mandatnom razdoblju 2011.-2013. obnašao je dužnost Pročelnika Geografskog odsjeka PMF-a.
U više je navrata u razdoblju 2005.-2009. kraće vrijeme boravio na Zavodu na geoinformacije Instituta za geografiju Sveučilišta u Potsdamu (Njemačka).  
Sudjelovao je na 20 znanstvenih skupova od čega  na 15međunarodnih. Dosada je objavio 23 znanstvena rada. Radovi su prvenstveno vezani uz područje urbane geografije i primjenu GIS-a u geografskim istraživanjima. Bio je recenzent 32 znanstvena rada, 2 knjige i nekoliko atlasa i školskih udžbenika.  Bio je mentor jednog te sumentor dvaju uspješno obranjenih doktorskih radova, dvaju magistarskih radova te 35 diplomskih radova. Pored toga, bio je i član ocjenjivač jednog doktorskog rada obranjenog na Sveučilištu u Potsdamu (Matematisch-Naturwissenschaftlicher Fakultät, Institut für Geographie, Abteilung Geoinformatik).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni materijali