O djelatniku

doc. dr. sc. Lana Slavuj Borčić

Zvanje: docent

Telefon:
01/4895 446

Nastava

Životopis

Lana Slavuj rođena je 1981. u Rijeci gdje je završila osnovnu školu i Prvu riječku hrvatsku gimnaziju. Upisala se na Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2001/2002. (smjer: prof. geografije) na kojemu je s izvrsnim uspjehom diplomirala u ožujku 2007. s temom Revitalizacija i valorizacija riječke industrijske baštine (mentor: prof. dr. sc. Laura Šakaja). Iste akademske godine upisala je poslijediplomski doktorski studij na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na matičnom odsjeku (u Zavodu za socijalnu geografiju) zaposlena je od 3. ožujka 2008. u statusu znanstvenog novaka-asistenta na znanstvenoistraživačkom projektu Geografska istraživanja prigraničnih područja Hrvatske glavnog istraživača prof. dr. sc. emeritusa Ivana Crkvenčića, a od 2011. docenta dr. sc. Ivana Zupanca.
Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 1. srpnja 2011. godine obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom Kvaliteta života u urbanom okolišu - primjer Grada Rijeke (mentor: dr. sc. Laura Šakaja, izv. prof.). U suradničko zvanje i na radno mjesto viša asistentica- znanstvena novakinja izabrana je 27. listopada 2011. U znanstveno zvanje znanstveni suradnik u interdisciplinarnim područjima znanosti, polje-geografija izabrana je 8. srpnja 2013. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.