O djelatniku

prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: 326
Telefon:01/4895 410
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za socijalnu geografiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Vuk Tvrtko Opačić rođen je 9. veljače 1976. u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije u Zagrebu upisao je 1994. godine smjer profesor geografije na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1999. godine. Godine 2000. upisao je poslijediplomski studij na istom odsjeku, u čijem je Zavodu za socijalnu geografiju i zaposlen od 2001. Temom Stanovi za odmor i rekreaciju u priobalnom dijelu Hrvatske – geografski aspekt fenomena doktorirao je 2008. godine (mentor: prof. dr. sc. Zoran Curić), 2009. izabran je u docenta, 2014. u izvanrednoga profesora, a 2020. u redovitoga profesora.

Vodio je i surađivao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata, uglavnom turističkogeografske tematike, uz koju je vezan njegov primarni znanstveni i nastavni interes. Do sada je najviše istraživao geografski aspekt vikendaštva te turističko-rekreacijsko vrednovanje urbanih zelenih površina, zaštićenih područja, kao i dobara prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine, tipove turističkih destinacija, turističku razvijenost prostornih jedinica, turizam u regionalnom i lokalnom razvoju, atrakcijsku osnovu (selektivnih) oblika turizma, prostorni aspekt odnosa turizma i demografskih kretanja te turizma i prometnoga povezivanja perifernih područja.

Objavio je ukupno 44 znanstvena rada, od čega 30 radova u znanstvenim časopisima, 9 radova u recenziranim zbornicima radova znanstvenih skupova te 5 poglavlja u znanstvenim knjigama. Autor je znanstvene knjige Opačić, V. T. (2012): Vikendaštvo u hrvatskom priobalju: jučer, danas, sutra, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, kao i poglavlja Geografija Hrvatske u sveučilišnom udžbeniku Hrvatska na prvi pogled: udžbenik hrvatske kulture, FF press, Zagreb, 2014.; 2016.; 2017. Koautor je sveučilišnog udžbenika Curić, Z., Glamuzina, N., Opačić, V. T. (2013): Geografija turizma – regionalni pregled, Naklada Ljevak, Zagreb. Jedan je od urednika zbirne znanstvene knjige Koderman, M., Opačić, V. T. (ur.) (2020): Challenges of tourism development in protected areas of Croatia and Slovenia, Založba Univerze na Primorskem i Hrvatsko geografsko društvo, Koper – Zagreb. S podneskom je sudjelovao na 38 znanstvenih skupova (29 međunarodnih i 9 domaćih), a na 2 znanstvena skupa (1 međunarodnom i 1 domaćem) sudjelovao je kao pozvani predavač. Kao pozvani predavač sudjelovao je i na 2 stručna skupa (1 međunarodnom i 1 domaćem). Recenzirao je jednu inozemnu znanstvenu knjigu i 50 znanstvenih radova u inozemnim i domaćim znanstvenim časopisima i zbornicima međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Od 2015. do 2022. godine bio je glavni urednik znanstvenoga časopisa Hrvatski geografski glasnik, a od 2022. je član međunarodnog uredničkog odbora istog časopisa.

Na Geografskom odsjeku PMF-a predaje predmete: Uvod u geografiju, Turistička geografija, Turistička geografija Hrvatske, Turistička valorizacija baštine te Geografski aspekt rekreacije. Voditelj je terenske nastave, a sunositelj i tri metodološka predmeta na Doktorskom studiju geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž. Bio je mentor/komentor 3 doktorska rada (dr. sc.), 1 magistarskog rada (mr. sc.), kao i 65 diplomskih i 28 prvostupničkih radova. Mentorirao je jedan studentski rad nagrađen Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je mentor 4 studenata na doktorskom studiju geografije u Zagrebu.

Od 2009. do 2020. godine bio je voditelj grane Baština i turizam na Diplomskom sveučilišnom studiju Geografija, smjeru istraživačkome. Od ak. god. 2019./2020. do ak. god. 2022./2023. bio je predstojnik Zavoda za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a, a od ak. god. 2021./2022. zamjenski član Vijeća Prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu.

Član je Hrvatskoga geografskog društva, kao i Komisije za geografiju turizma, dokolice i globalnih promjena pri Međunarodnoj geografskoj uniji (IGU), a od 2020. član Upravnog odbora (Steering Committee) „Komisije za geografiju turizma, dokolice i globalnih promjena” (Commission on the Geography of Tourism, Leisure and Global Change) pri Međunarodnoj geografskoj uniji.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.