O djelatniku

prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić

Zvanje: redoviti profesor

Telefon:
01/4895 410

Nastava

Životopis

Vuk Tvrtko Opačić rođen je 9. veljače 1976. u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije u Zagrebu upisao je 1994. godine smjer profesor geografije na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1999. godine. Godine 2000. upisao je poslijediplomski studij na istom odsjeku, u čijem je Zavodu za socijalnu geografiju i zaposlen od 2001. Temom Stanovi za odmor i rekreaciju u priobalnom dijelu Hrvatske – geografski aspekt fenomena doktorirao je 2008. godine (mentor: prof. dr. sc. Zoran Curić), 2009. izabran je u docenta, 2014. u izvanrednoga profesora, a 2020. u redovitoga profesora.

Vodio je i surađivao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, uglavnom turističkogeografske tematike, uz koju je vezan njegov primarni znanstveni i nastavni interes. Do sada je najviše istraživao geografski aspekt vikendaštva u Hrvatskoj te turističko-rekreacijsko vrednovanje zelenih površina u gradu, zaštićenih područja, kao i dobara prirodne i kulturne baštine, tipove turističkih destinacija, turizam u regionalnom i lokalnom razvoju, atrakcijsku osnovu (selektivnih) oblika turizma, prostorni aspekt odnosa turizma i demografskih kretanja te turizma i prometnoga povezivanja perifernih područja. Objavio je 34 znanstvena rada u znanstvenim časopisima te u zbornicima radova znanstvenih skupova. Autor je znanstvene knjige Opačić, V. T. (2012): Vikendaštvo u hrvatskom priobalju: jučer, danas, sutra, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, kao i poglavlja Geografija Hrvatske u sveučilišnom udžbeniku Hrvatska na prvi pogled: udžbenik hrvatske kulture, FF press, Zagreb, 2014.; 2016.; 2017., te poglavlja Opačić, V. T. (2019): Tourism valorisation of cultural heritage, u znanstvenoj knjizi Cultural Urban Heritage: Development, Learning and Landscape Strategies, Urban Book Series, Springer Nature, Cham. Koautor je sveučilišnog udžbenika Curić, Z., Glamuzina, N., Opačić, V. T. (2013): Geografija turizma – regionalni pregled, Naklada Ljevak, Zagreb i poglavlja: Opačić, V. T., Koderman, M. (2018): From socialist Yugoslavia to the European Union: second home development in Croatia and Slovenia u znanstvenoj knjizi The Routledge Handbook of Second Home Tourism and Mobilities, Routledge, London. S podneskom je sudjelovao na 27 znanstvenih skupova (20 međunarodnih i 7 domaćih). Recenzirao je jednu inozemnu znanstvenu knjigu i 43 znanstvena rada u domaćim i stranim znanstvenim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Od 2015. godine glavni je urednik znanstvenoga časopisa Hrvatski geografski glasnik.

Na Geografskom odsjeku PMF-a predaje predmete: Uvod u geografiju, Turistička geografija, Turistička geografija Hrvatske, Turistička valorizacija baštine te Geografski aspekt rekreacije. Voditelj je terenske nastave, a sunositelj i tri metodološka predmeta na Doktorskom studiju geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž. Bio je mentor/komentor dva doktorskog rada (dr. sc.), jednog magistarskog rada (mr. sc.), kao i 57 diplomskih i 25 prvostupničkih radova. Trenutno je mentor/komentor dva studenta na doktorskom studiju geografije u Zagrebu i jednog u Sarajevu. Voditelj je istraživačkog smjera Baština i turizam na Diplomskom sveučilišnom studiju Geografija.

Član je Hrvatskoga geografskog društva, kao i Komisije za geografiju turizma, dokolice i globalnih promjena pri Međunarodnoj geografskoj uniji (IGU).

PROŠIRENI ŽIVOTOPIS

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.