Interna konferencija za doktorande će se održati 8. srpnja 2022. godine.

Rok za prijavu sažetaka je 11. svibnja 2022. Sažetci se šalju isključivo mentoru ili studijskom savjetniku.

Prva obavijest

Prijava (popunjavati u adobe acrobatu)