Tijekom ak. god. 2019/2020. provedena je reakreditacija Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž. U nastavku donosimo osnovne zaključke iz Izvješća.

Na temelju obavljenog postupka reakreditacije, Stručno povjerenstvo je donijelo neovisno mišljenje u kojem Akreditacijskom savjetu Agencije preporučuje:

izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje dijela djelatnosti (produljenje dopusnice).

Mišljenje je doneseno na temelju 18 ocjena „visoka razina kvalitete“, 13 „poboljšanja su potrebna“ i 3 oznake „nema evaluacije”. Povjerenstvo je većinu potkriterija povezanih s temama „Interni sustav osiguravanja kvalitete studija“ i „Potpora doktorandima i napredovanje tijekom studija“ ocijenila visokom razinom kvalitete. Poboljšanja su uglavnom potrebna u području „Resursa“ i „Programa i ishoda“. Nekoliko potkriterija nije mjerljivo zbog nedostatka informacija i/ili premalog uzorka.

PREDNOSTI STUDIJSKOG PROGRAMA  
•    Interdisciplinarnost – osobito konferencija na kojoj studenti predstavljaju svoj rad. 
•    Dobri odnosi mentora i studenata. 
•    Relativna fleksibilnost programa. 
•    Niske školarine. 
•    Struktura studijskog programa usredotočena na znanost. 

NEDOSTACI STUDIJSKOG PROGRAMA 
•    Dodatne obveze nastavnog osoblja povrh već postojećih radnih zaduženja, što može dovesti do preopterećenosti.  
•    Nedostatak jasne strukture nagrađivanja i prepoznavanja najboljih praksi (diseminacija u doktorandskoj zajednici).  
•    Nedostatak različitosti.  
•    Ishodi učenja nisu dovoljno specifični za doktorski studij geografije. Ishodi su učenja dosta općeniti, ali ipak pokazuju određeni napredak od diplomske razine. Ishodi učenja trebali bi biti dodatno razvijeni, po pitanju detalja, ali i (još važnije) kako bi zaista označavali „ishode učenja na najnaprednijoj razini“. 

PRIMJERI DOBRE PRAKSE 
•    Geo-doc konferencija. 
•    Inzistiranje na uvjetu da studenti moraju imati rad u časopisu A1 kategorije prije završetka studija.  
•   Odsjek je predan polaganom i postupnom unapređivanju doktorskog programa. Ne rade se brzoplete promjene, već se održivim dugoročnim planovima daje vremena da sazriju.  

Zahvaljujemo svima koji su svojim radom i sudjelovanjem u reakreditacijskom postupku pridonijeli njegovom uspješnom provođenju. 

Autor: Ivan Martinić
Popis obavijesti