Na temelju Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu objavljujemo, u dogovoru s pristupnicom, da će se u četvrtak, 1. listopada 2020. u 11:00 sati održati javna obrana teme doktorskog rada pod naslovom: 

„Jezik i prostorni identiteti u historijskogeografskom kontekstu i kulturnom pejzažu Hrvatske od 1835.“

Prijavljena tema brani se javno pred drugim doktorandima i ostalim zainteresiranima te pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Ivan Zupanc, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
  2. prof. dr. sc. Nikola Glamuzina, Filozofski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu
  3. dr. sc. Ivana Crljenko, leksikografski zavod Miroslav Krleža

Voditelj doktorskog studija

Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić

NAPOMENA: Zbog epidemioloških uvjeta i ograničenog broja mjesta, za prisustvovanje javnoj obrani teme se potrebno prethodno prijaviti putem obrasca.

 

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti