Ovim najavljujemo da će se na 

Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu od 24.-.27. studenog 2020. održati

 

ZNANSTVENA ŠKOLA

 

pod nazivom

 

Integrirani pristup istraživanju utjecaja industrijskih odlagališta otpada na okoliš

 

Škola je namijenjena studentima doktorskih studija iz područja prirodnih znanosti, prvenstveno studentima  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, zatim studentima Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, te svim studentima doktorskih studija koji se u okviru istraživanja na temi doktorske disertacije bave odlagalištima otpada i njihovim utjecajem na okoliš.

 

Program znanstvene škole obuhvaća:

NIZ PREDAVANJA koja će polaznicima približiti različite znanstvene pristupe u istraživanju industrijskog otpada, njegove primjene kao sekundarne sirovine te utjecaja takvih odlagališta na okoliš.

PRAKTIČNI DIO znanstvene škole u kojem će studenti imati priliku upoznati neke od analitičkih tehnika koje se koriste u navedenim istraživanjima.

PREZENTIRANJE VLASTITOG RADA koji sudionici mogu prijaviti u obliku oralne ili poster prezentacije.

 

Jezici znanstvene škole su hrvatski i engleski.

Maksimalan broj polaznika je 30. Sudjelovanje s oralnom ili poster prezentacijom  će zainteresiranim studentima biti moguće prijaviti od 15. listopada putem web stranice škole koja je trenutno u izradi.

Za sudjelovanje u školi bit će dodijeljena 4 ECTS boda.

Svi drugi detalji će biti objavljeni u drugoj obavijesti.

Autor: Kristina Pikelj
Popis obavijesti