Upisi će biti mogući do 31.12.2020.  i poželjno je da kandidati dođu osobno na upis.

Prije dolaska potrebno je putem elektroničke pošte dogovoriti fiksan termin sastanka za upis s gđom Marijom Cindro u Referadi (referada@geol.pmf.hr).

Dokumenti potrebni za upis:

  1. Ugovor o radu
  2. Pisana suglasnost potencijalnog mentora (ukoliko nije već dostavljena)
  3. Suglasnost znanstvene ustanove u kojoj pristupnik namjerava izraditi doktorski rad (ukoliko nije već dostavljena)
  4. Izjava o plaćanju studija (ako plaća poslodavac)
  5. Potvrda o uplati za indeks 200,00kn*
  6. Dvije fotografiju 4x6

 

 

*Prije preuzimanja INDEKSA I UPISNIH MATERIJALA kandidati su dužni uplatiti 200,00 kn za indeks i dostaviti  u Referadu na uvid dokaz o izvršenoj uplati.

UPLATA se može izvršiti u poslovnim bankama, pošti, FINA-i ili putem Internet bankarstva na račun:

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102a, Zagreb

IBAN:  HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj: 604050-107- OIB STUDENTA

 

NAPOMENA: Ukoliko ste  već dostavili bilo koju dokumentaciju gore navedenu ne morate ju dostavljati ponovo.     

Autor: Kristina Pikelj
Popis obavijesti