Korisne poveznice

Nastavnički portalStudomat


DIGITALNA OGLASNA PLOČA

Ovdje možete pronaći sve aktualne obavijesti o aktivnostima na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
Za osnovne obavijesti o održavanju nastave, seminara i ispita pogledajte odjeljak Nastavne obavijesti, a za detaljnije obavijesti o izvođenju nastave na pojedinim predmetima, kao i pripadajuće nastavne materijale, posjetite stranice svakog predmeta. 
Za znanstvene i ostale obavijesti molimo pogledajte odjeljak Ostale obavijesti.

MOLIMO STUDENTE DA OBAVIJESTI VEZANE UZ IZVOĐENJE NASTAVE POTRAŽE NA STRANICAMA POJEDINOG KOLEGIJA.


OBAVIJEST O PODJELI PRVOSTUPNIČKIH DIPLOMA

Za studente koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Geologija ak. god. 2019./2020.

Obavještavaju se studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Geologija na Geološkom odsjeku PMF-a tijekom ak. god. 2019./2020. godine da diplome mogu podići u Referadi za studije pri Geološkom odsjeku, Horvatovac 102a, Zagreb počev od 4. siječnja 2021. godine.

Studenti se prije dolaska u referadu trebaju javiti (mailom ili telefonom) da dobiju termin za podizanje diplome.


Obavijesti vezane uz organizaciju i izvođenje nastave na Geološkom odsjeku (akad. god. 2020./21.)

Na sljedećoj poveznici možete naći cjelovitu obavijest vezano uz početak nove akademske godine i način odvijanja nastave na Geološkom odsjeku.

Molimo sve studente da se pridržavaju preporuka koje je izdao HZJZ.

Ovdje pročitajte i Preporuku rektora Sveučilišta u Zagrebu upućenu svim sastavnicama SuZ u vezi trenutne epidemiološke situacije (izdana 20.10.2020.).

27.10.2020.: S obzirom na potrebu prilagodbe rada s obzirom na pojavu i prijenos koronavirusa COVID-19 Dekan PMF-a preporučuje nove mjere koje u cijelosti možete pročitati na ovoj poveznici.

30.11.2020.: nadopuna Preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera od 31. kolovoza 2020. godine.

NOVE OBAVIJESTI (05.01.2021.): 

Geološki odsjek s početkom nove kalendarske godine nastavlja s redovnim radom, prema dosadašnjim epidemiološkim mjerama.

Nastava i međuispiti odvijat će se prema predviđenom rasporedu.

Referada redovito radi od 4.1., te preporučamo da se za sve upite studenti prvo jave djelatnicama putem telefona ili elektroničke pošte, prije osobnog dolaska na fakultet.

Molimo sve studente, koji zbog izvanrednih okolnosti na širem području središnje Hrvatske eventualno imaju poteškoća s nastavom na daljinu, da o tome obavezno obavijeste referadu, predmetne nastavnike i pomoćnicu za nastavu.

 

Obavijest MINERALOŠKO-PETROGRAFSKOG ZAVODA, od 30.10.2020. o prilagođenim mjerama rada u zavodskim zbirkama i laboratorijima

Obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom, ograničava se broj osoba koje istovremeno smiju boraviti u zavodskim laboratorijima i zbirkama. Maksimalan broj osoba je:

  • Priprema uzoraka - 1 student + uz osoblje
  • IR laboratorij - 1 student + nastavnik
  • Rentgenski laboratorij - 1 student + nastavnik
  • Mineraloška zbirka - 1 student
  • Petrološka zbirka - najviše 2 studenta ili 1 student + nastavnik

Studenti su se dužni upisati na liste koje će se od ponedjeljka 2. studenog nalaziti na ulaznim vratima svake od spomenutih prostorija. Termin za rad u spomenutim prostorijama potrebno je unaprijed rezervirati u kontaktu s predmetnim nastavnikom i/ili g. Vončinom.

Obavijest GEOLOŠKO-PALEONTOLOŠKOG ZAVODA, od 30.10.2020. o prilagođenim mjerama rada u zavodskim zbirkama i laboratorijima

Obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom, ograničava se broj osoba koje istovremeno smiju boraviti u zavodskim laboratorijima i zbirkama. Maksimalan broj osoba je:

  • Mokri laboratorij - najviše 2 studenta + nastavnik ili tehničar
  • Geološko-paleontološka zbirka - najviše 4 studenta

Studenti su se dužni upisati na liste koje će se od petka 30. listopada nalaziti na ulaznim vratima svake od spomenutih prostorija. Termin za rad u spomenutim prostorijama potrebno je unaprijed rezervirati u kontaktu s predmetnim nastavnikom i/ili voditeljem laboratorija Ž. Ištukom dipl.inž.


Obavijest za studente u samoizolaciji i s dijagnosticiranim virusom Covid-19 - NOVE UPUTE!

UPUTE ZA STUDENTE – opravdanje izostanka s nastave u slučaju povtrđene bolesti COVID-19 ili propisane samoizolacije

1)      POZITIVAN NALAZ NA VIRUS SARS-COV-2

U slučaju pozitivnog nalaza, student je dužan skeniranu liječničku potvrdu poslati u studentsku referadu.

Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog bolesti ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je dijagnosticiran COVID-19 (u prilog sken potvrde pozitivnog nalaza).

2)      PROPISANA MJERA SAMOIZOLACIJE

U slučaju da mu je određena samoizolacija, student je dužan poslati u studentsku referadu službenu potvrdu epidemiologa o propisanoj samoizolaciji.

Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog propisane samoizolacije ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je propisana samoizolacija (u prilog sken potvrde od epidemiologa).

3)      PRAĆENJE NASTAVE NA DALJINU

Studentu koji može pratiti nastavu online (ako ima blage simptome bolesti ili ih uopće nema), nastavnik je dužan osigurati nastavu na
daljinu (npr. slanjem prezentacija predavanja, direktnim uključenjem putem MS Teamsa, slanjem praktikumskih materijala, zadataka, zadaća, seminara i sl.).

4)      NEMOGUĆNOST PRAĆENJA NASTAVE NA DALJINU

Ukoliko student razvije teže simptome pa ne može pratiti niti nastavu na daljinu, izostanak mu je opravdan, a individualno će se odlučivati o načinu nadoknade nastave.


 


Nastupno predavanje Dr. sc. Marije Bošnjak, za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno)

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129105. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja:
četvrtak, 28. 1. 2021. u 15.15 sati
na Geološko-paleontološkom zavodu, Zagreb, Horvatovac 102a, putem platforme Skype.


Naslov predavanja glasi: "Morski prolazi i migracije biote izmedu Paratethysa i okolnih morskih prostora"


Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:
1. Prof. dr. sc. ]asenka Sremac, redovita profesorica, PMF
2. Prof. dr. sc. Aleksandar Mezga, izvanredni profesor, PMF
3. Prof. dr. sc. Tomislav Malvić, redoviti profesor, RGNF
te nastavnika Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i studenata 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Geologija i Geologija zaštite okoliša, u okviru kolegija Geologija Hrvatske.
 

 


NOVO - Odluka o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima (2020./21.)

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2020./2021., donio je Odluku o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2020./2021. na temelju kvota i rang-lista koje su njezin sastavni dio.

Rang-liste III. kruga dodjele dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju Sustavu državnih STEM stipendija na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ te svojom identifikacijskom oznakom provjeravaju svoje mjesto na rang-listi.

Studenti koji su na rang-listi prema kvoti za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni na adresu elektroničke pošte da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do subote, 16. siječnja 2021. godine, do 12 sati na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiroračuna. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 78/2018., u daljnjem tekstu: Pravilnik) izrađeno je ukupno osam rang-lista, odvojeno za svako područje te u svakom području posebno za studente prve godine, a posebno za studente viših godina.

Kreiraju se i dvije zasebne rang-liste (Izdvojene stipendije) za one studente koji su pravo na ovu stipendiju ostvarili na temelju članka 6. stavka 11. Pravilnika u kojem se propisuje da svakom visokom učilištu koje izvodi studijske programe u STEM područjima znanosti pripada najmanje jedna stipendija za studente prve godine i jedna za studente ostalih godina u pojedinom području.

Molimo Vas da redovito pratite mrežnu stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja, mrežnu stranicu projekta http://stem.mzo.hr/ te službenu Facebook stranicu Državne STEM stipendije u svrhu daljnjih saznanja o ovogodišnjoj dodjeli stipendija.

Za sve ostale informacije možete se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na stem-stipendije@mzo.hr.


Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 50 od 108
Stranica 1 od 3
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] ISPITI kod prof. Tibljaša u zimskom ispitnom roku Objavljeno 26. 1. 2021. u 10:59  ( Petra Šnajder )
[^] Prijava ispita za predmete iz zimskog semestra Objavljeno 22. 1. 2021. u 12:27  ( Šimun Aščić )
[^] Obavijest o diplomskom ispitu Objavljeno 20. 1. 2021. u 11:57  ( Željka Haramina )
[^] Obavijest o diplomskom ispitu Objavljeno 12. 1. 2021. u 11:01  ( Željka Haramina )
[^] Provođenje anketa za zimski semestar 2020./21. Objavljeno 11. 1. 2021. u 13:51  ( Zorica Petrinec )
[^] Obavijest za studente Geološkog odsjeka s područja pogođenih potresom Objavljeno 8. 1. 2021. u 09:06  ( Zorica Petrinec )
[^] KRISTINA ČIKEŠ - OBRANA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE (SEMINAR III) Objavljeno 11. 12. 2020. u 13:32  ( Marija Cindro )
[^] Obavijest o diplomskom ispitu Objavljeno 8. 12. 2020. u 15:03  ( Irena Bašić )
[^] Obavijest o diplomskom ispitu Objavljeno 1. 12. 2020. u 10:36  ( Irena Bašić )
[^] Obavijest o diplomskom ispitu Objavljeno 26. 11. 2020. u 10:54  ( Irena Bašić )
[^] ISPIT – Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena Objavljeno 24. 11. 2020. u 13:17  ( Dražen Balen )
[^] Ispit iz Petrologije sedimenata Objavljeno 23. 11. 2020. u 12:59  ( Frane Marković )
[^] ISPITI kod prof. Tibljaša u SRIJEDU 25.11. Objavljeno 23. 11. 2020. u 09:52  ( Zvonka Gverić )
[^] ISPIT IZ HISTORIJSKE GEOLOGIJE II (nova obavijest) Objavljeno 21. 11. 2020. u 22:24  ( Damir Bucković )
[^] OSNOVE ELEMENTNE I FATNE ANALIZE II godina prteddiplomski sveučilišni studij GEOLOGIJA Objavljeno 20. 11. 2020. u 10:58  ( Štefica Kampić )
[^] Ispiti kod doc. dr. sc. Katarine Gobo u izvanrednom ispitnom roku Objavljeno 16. 11. 2020. u 15:26  ( Katarina Gobo )
[^] Objava rang-lista za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2020./2021. Objavljeno 16. 11. 2020. u 13:21  ( Šimun Aščić )
[^] Ispiti kod doc. dr. sc. Čobić u izvanrednom ispitnom roku Objavljeno 16. 11. 2020. u 10:58  ( Andrea Čobić ) Uređeno: 23. 11. 2020. u 09:38  (Andrea Čobić)
[^] ISPITI kod prof. Tibljaša u izvanrednom ispitnom roku Objavljeno 16. 11. 2020. u 10:03  ( Zvonka Gverić )
[^] Ispit iz Matematike 2 u izvanrednom roku Objavljeno 10. 11. 2020. u 13:44  ( Zorica Petrinec )
[^] Obavijest o diplomskom ispitu Objavljeno 9. 11. 2020. u 09:07  ( Zorica Petrinec )
[^] Obavijest o diplomskom ispitu Objavljeno 9. 11. 2020. u 09:05  ( Zorica Petrinec ) Uređeno: 9. 11. 2020. u 09:06  (Zorica Petrinec)
[^] Obavijest o diplomskom ispitu Objavljeno 9. 11. 2020. u 08:52  ( Zorica Petrinec )
[^] Prijave za SEMINAR IV i SEMINAR V na diplomskim studijima Geološkog odsjeka Objavljeno 2. 11. 2020. u 13:18  ( Zorica Petrinec )
[^] Seminar I (41030) Objavljeno 26. 10. 2020. u 12:56  ( Damir Bucković )
[^] Nagrada Hrvoje Posilović za najbolji diplomski rad Objavljeno 26. 10. 2020. u 10:31  ( Karmen Fio Firi ) Uređeno: 26. 10. 2020. u 10:31  (Karmen Fio Firi)
[^] ZVONKA GVERIĆ – Seminar II na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Geologija Objavljeno 20. 10. 2020. u 14:13  ( Karmen Fio Firi ) Uređeno: 20. 10. 2020. u 14:14  (Karmen Fio Firi)
[^] Nastava iz kolegija Hidrogeokemija i zaštita podzemnih voda Objavljeno 20. 10. 2020. u 10:53  ( Šimun Aščić )
[^] JURICA SABOL – Seminar II na poslijediplomskom studiju Geologija, 23. 10. 2020. Objavljeno 16. 10. 2020. u 19:09  ( Karmen Fio Firi )
[^] FILIP ŠTERC – SEMINAR I na poslijediplomskom studiju Geologija; 20. 10. 2020. Objavljeno 16. 10. 2020. u 13:45  ( Karmen Fio Firi ) Uređeno: 16. 10. 2020. u 13:47  (Karmen Fio Firi)
[^] NIKOLA GIZDAVEC – on-line SEMINAR I na poslijediplomskom studiju Geologija; 23. 10. 2020. Objavljeno 16. 10. 2020. u 09:25  ( Karmen Fio Firi ) Uređeno: 21. 10. 2020. u 13:57  (Karmen Fio Firi)
[^] UPIS U I. GODINU (PRVI PUTA) na poslijediplomski sveučilišni studij GEOLOGIJA Objavljeno 15. 10. 2020. u 10:06  ( Damir Bucković )
[^] Uvodno predavanje iz predmeta Mineralogija okoliša Objavljeno 14. 10. 2020. u 09:34  ( Nenad Tomašić )
[^] Odgoda predavanja iz Hidrogeokemije i zaštite podzemnih voda Objavljeno 13. 10. 2020. u 10:57  ( Šimun Aščić )
[^] Početak nastave iz kolegija Geološko kartiranje I (63318) *PROMJENA* Objavljeno 12. 10. 2020. u 15:16  ( Borna Lužar-Oberiter ) Uređeno: 12. 10. 2020. u 15:34  (Borna Lužar-Oberiter)
[^] Početak nastave iz kolegija Mineralna optika (41026) Objavljeno 12. 10. 2020. u 15:05  ( Frane Marković )
[^] Početak nastave iz kolegija Geologija zaštite okoliša NOVO! raspored po grupama Objavljeno 12. 10. 2020. u 13:53  ( Kristina Pikelj )
[^] Nastava iz kolegija GEOLOGIJA MORA Objavljeno 12. 10. 2020. u 13:21  ( Kristina Pikelj )
[^] OSNOVE HISTORIJSKE GEOLOGIJE Objavljeno 12. 10. 2020. u 09:58  ( Damir Bucković )
[^] Početak nastave iz kolegija RAČUNALNI PROGRAMI U GEOLOGIJI (63321) Objavljeno 9. 10. 2020. u 21:35  ( Borna Lužar-Oberiter )
[^] Upisi u više godine na Doktorskom studiju Geologije i reguliranje statusa Objavljeno 9. 10. 2020. u 12:40  ( Kristina Pikelj )
[^] Početak nastave iz kolegija METODE PALEONTOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA Objavljeno 9. 10. 2020. u 12:25  ( Vlasta Ćosović )
[^] Obavijest o početku nastave iz kolegija MIKROPALEONTOLOGIJA I Objavljeno 9. 10. 2020. u 12:17  ( Vlasta Ćosović )
[^] VAŽNO: UPISI NA DIPLOMSKE STUDIJE - 12. I 13. LISTOPADA 2020. Objavljeno 8. 10. 2020. u 15:46  ( Zorica Petrinec ) Uređeno: 9. 10. 2020. u 06:46  (Zorica Petrinec)
[^] Početak nastave iz kolegija Geologija krša Objavljeno 8. 10. 2020. u 14:56  ( Maja Martinuš )
[^] Rang-liste za diplomske studije Geološkog odsjeka za ak. god. 2020./21. Objavljeno 7. 10. 2020. u 15:40  ( Zorica Petrinec )
[^] Početak nastave iz kolegija Geološki hazardi (44088, 57287) Objavljeno 5. 10. 2020. u 16:34  ( Katarina Gobo ) Uređeno: 8. 10. 2020. u 10:26  (Katarina Gobo)
[^] HISTORIJSKA GEOLOGIJA I Objavljeno 5. 10. 2020. u 16:08  ( Damir Bucković ) Uređeno: 5. 10. 2020. u 18:37  (Damir Bucković)
[^] Početak nastave iz kolegija Geologija mora Objavljeno 5. 10. 2020. u 12:39  ( Kristina Pikelj ) Uređeno: 5. 10. 2020. u 12:39  (Kristina Pikelj)
[^] Uvodno predavanje GEOKEMIJA OKOLIŠA Objavljeno 5. 10. 2020. u 12:13  ( Hana Fajković )

OSTALE OBAVIJESTI

Ovdje možete pronaći naputak i letak za postupanje u slučaju potresa. 

Autor: Zorica Petrinec
Autor: Damir Bucković

možete naći OVDJE.

Napomena za studente koji podnose Molbu za ocjenu diplomskog rada i pristupanje obrani:

Molbe molimo podnijeti Uredu za studente najkasnije do ponedjeljka u tjednu odvijanja sjednice Vijeća Geološkog odsjeka, zaključno do 12:00 sati.

Autor: Karmen Fio Firi