Korisne poveznice

Nastavnički portalStudomat


DIGITALNA OGLASNA PLOČA

Ovdje možete pronaći sve aktualne obavijesti o aktivnostima na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
Za osnovne obavijesti o održavanju nastave, seminara i ispita pogledajte odjeljak Nastavne obavijesti, a za detaljnije obavijesti o izvođenju nastave na pojedinim predmetima, kao i pripadajuće nastavne materijale, posjetite stranice svakog predmeta. 
Za znanstvene i ostale obavijesti molimo pogledajte odjeljak Ostale obavijesti.

MOLIMO STUDENTE DA OBAVIJESTI VEZANE UZ IZVOĐENJE NASTAVE POTRAŽE NA STRANICAMA POJEDINOG KOLEGIJA.


Obavijest vezana uz organizaciju i izvođenje nastave na Geološkom odsjeku (akad. god. 2020./21.)

Na sljedećoj poveznici možete naći cjelovitu obavijest vezano uz početak nove akademske godine i način odvijanja nastave na Geološkom odsjeku.

Molimo sve studente da se pridržavaju preporuka koje je izdao HZJZ.

NOVO: Ovdje pročitajte i Preporuku rektora Sveučilišta u Zagrebu upućenu svim sastavnicama SuZ u vezi trenutne epidemiološke situacije (izdana 20.10.2020.).


Obavijest za studente u samoizolaciji i s dijagnosticiranim virusom Covid-19 - NOVE UPUTE!

UPUTE ZA STUDENTE – opravdanje izostanka s nastave u slučaju povtrđene bolesti COVID-19 ili propisane samoizolacije

1)      POZITIVAN NALAZ NA VIRUS SARS-COV-2

U slučaju pozitivnog nalaza, student je dužan skeniranu liječničku potvrdu poslati u studentsku referadu.

Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog bolesti ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je dijagnosticiran COVID-19 (u prilog sken potvrde pozitivnog nalaza).

2)      PROPISANA MJERA SAMOIZOLACIJE

U slučaju da mu je određena samoizolacija, student je dužan poslati u studentsku referadu službenu potvrdu epidemiologa o propisanoj samoizolaciji.

Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog propisane samoizolacije ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je propisana samoizolacija (u prilog sken potvrde od epidemiologa).

3)      PRAĆENJE NASTAVE NA DALJINU

Studentu koji može pratiti nastavu online (ako ima blage simptome bolesti ili ih uopće nema), nastavnik je dužan osigurati nastavu na
daljinu (npr. slanjem prezentacija predavanja, direktnim uključenjem putem MS Teamsa, slanjem praktikumskih materijala, zadataka, zadaća, seminara i sl.).

4)      NEMOGUĆNOST PRAĆENJA NASTAVE NA DALJINU

Ukoliko student razvije teže simptome pa ne može pratiti niti nastavu na daljinu, izostanak mu je opravdan, a individualno će se odlučivati o načinu nadoknade nastave.


 


NASTAVNE OBAVIJESTI

Studentica poslijediplomskoga sveučilišnog studija Geologija Zvonka Gverić branit će Seminar II pod naslovom:

MINERALI GLINA U TLIMA I PROFILIMA TROŠENJA

dana  28. listopada 2020. (srijeda) u 11.30 sati.

Autor: Karmen Fio Firi

Student poslijediplomskoga sveučilišnog studija Geologija Jurica Sabol održat će Seminar II pod naslovom:

PRIMJENA FORAMINIFERSKIH ZAJEDNICA U ISTRAŽIVANJU MIOCENSKIH NASLAGA ODABRANIH LOKALITETA HRVATSKOG ZAGORJA

dana  23. listopada 2020. (petak) u 14.30 sati u predavaoni 016 Geološko-paleontološkog zavoda pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

Autor: Karmen Fio Firi

Student poslijediplomskoga sveučilišnog studija Geologija Filip Šterc održat će Seminar I pod naslovom:

PRIMJENA KOZMOGENIH RADIONUKLIDA U ISTRAŽIVANJU HELIOSFERSKIH STANJA NA ZEMLJI

dana  20. listopada 2020. (utorak) u 10.00 sati  online  putem Skype platforme.

Autor: Karmen Fio Firi

Student poslijediplomskoga sveučilišnog studija Geologija Nikola Gizdavec održat će Seminar I pod naslovom:

PRIMJENA DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA U GEOLOGIJI MINERALNIH SIROVINA  

dana  23. listopada 2020. (petak) u 12.00 sati u predavaonici 016 Geološko-paleontološkog zavoda pri Geološkom odsjeku  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

Autor: Karmen Fio Firi

Upisi će se održavati od 20.10.2020. – 30.10.2020. u vremenu od 9,30 – 14,30

Dokumenti potrebni za upis:

  1. Ugovor o radu
  2. Pisana suglasnost potencijalnog mentora (ukoliko nije već dostavljena)
  3. Suglasnost znanstvene ustanove u kojoj pristupnik namjerava izraditi doktorski rad (ukoliko nije već dostavljena)
  4. Izjava o plaćanju studija (ako plaća poslodavac)
  5. Potvrda o uplati za indeks 200,00kn*
  6. Dvije fotografiju 4x6

*Prije preuzimanja INDEKSA I UPISNIH MATERIJALA kandidati su dužni uplatiti 200,00 kn za indeks i dostaviti  u Referadu na uvid dokaz o izvršenoj uplati.

UPLATA se može izvršiti u poslovnim bankama, pošti, FINA-i ili putem Internet bankarstva na račun:

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102a, Zagreb

IBAN:  HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj: 604050-107- OIB STUDENTA

NAPOMENA: Ukoliko ste  već dostavili bilo koju dokumentaciju gore navedenu ne morate ju dostavljati ponovo.                        

Autor: Damir Bucković

Upisi u više godina dokorskog studija Geologija te općenito reguliranje statusa studenta održavat će se od  u periodu od 1.- 30. listopada 2020. u Referadi Geološkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a.

Mole se studenti da pri upisu  dostave u Referadu original popunjenih obrazaca   DR.SC. – 4. (nalazi se u OBAD bazi i ispunjava ga student) i  DR.SC. – 5. (ispunjava ga mentor i nalazi se na web stranici Sveučilišta) i indeks.

Obrasce DR.SC.-4 i DR.SC.-5 treba poslati u Referadu i elektronskim putem.

Autor: Kristina Pikelj

Upisi u istu ili višu godinu za studente poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Geologija trajati će do 31. listopada 2020. godine. Obvezuju se svi studenti poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija da se upišu u navedenom razdoblju u Referadi za studije Geološkog odsjeka u uredovno vrijeme. Pri upisu studenti trebaju donjeti u Referadu original popunjene obrazce DR.SC. - 4. (nalazi se u OBAD bazi), DR.SC. - 5 (ispunjava ga mentor i nalazi se na web stranici Sveučilišta) i index. Obrasce DR.SC - 4 i DR.SC. - 5 treba poslati u Referadu i elektronskim putem.

Autor: Damir Bucković

Nastava (predavanja i vježbe) iz Gemologije za studente preddiplomskog i diplomskog studija Geologije u akademskoj godini 2020./2021. će se održavati u terminima predviđenima satnicom, srijedom u 15:00 h. Nastava započinje 14. listopada 2020., bit će kontaktna, te će se održavati u MPZ1.

Autor: Andrea Čobić
Autor: Šimun Aščić

 

Od akademske godine 2020./2021. na Geološkom odsjeku možete upisati novi kolegij, Stručna praksa.

Kolegij je izborni (izvan jezgre studija), a održavat će se u zimskom semestru za studente Preddiplomskog studija Geologije i Diplomskih studija Geologije i Geologije zaštite okoliša.

Više detalja o kolegiju i praksi možete naći u obavijesti koja sadrži i kontakt informacije za daljnje upite, te u prezentaciji koja sadrži sve potrebne informacije o centru i stručnoj praksi.

Autor: Karmen Fio Firi

Obrazac ZAMOLBE za pristupanje usmenim ispitima/seminarima/obranama u prostorima PMF-a na Doktorskom studiju Geologija. Zamolba je obvezna i podnosi se najmanje tjedan dana prije zakazanog termina ispita/seminara/obrane.  

Autor: Karmen Fio Firi
Popis obavijesti