Korisne poveznice

Nastavnički portalStudomat


DIGITALNA OGLASNA PLOČA

Ovdje možete pronaći sve aktualne obavijesti o aktivnostima na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
Za osnovne obavijesti o održavanju nastave, seminara i ispita pogledajte odjeljak Nastavne obavijesti, a za detaljnije obavijesti o izvođenju nastave na pojedinim predmetima, kao i pripadajuće nastavne materijale, posjetite stranice svakog predmeta. 
Za znanstvene i ostale obavijesti molimo pogledajte odjeljak Ostale obavijesti.

MOLIMO STUDENTE DA OBAVIJESTI VEZANE UZ IZVOĐENJE NASTAVE POTRAŽE NA STRANICAMA POJEDINOG KOLEGIJA.


Obavijesti vezane uz organizaciju i izvođenje nastave na Geološkom odsjeku (akad. god. 2020./21.)

Na sljedećoj poveznici možete naći cjelovitu obavijest vezano uz početak nove akademske godine i način odvijanja nastave na Geološkom odsjeku.

Molimo sve studente da se pridržavaju preporuka koje je izdao HZJZ.

Ovdje pročitajte i Preporuku rektora Sveučilišta u Zagrebu upućenu svim sastavnicama SuZ u vezi trenutne epidemiološke situacije (izdana 20.10.2020.).

NOVO (27.10.2020.): S obzirom na potrebu prilagodbe rada s obzirom na pojavu i prijenos koronavirusa COVID-19 Dekan PMF-a preporučuje nove mjere koje u cijelosti možete pročitati na ovoj poveznici.

 

Obavijest MINERALOŠKO-PETROGRAFSKOG ZAVODA, od 30.10.2020. o prilagođenim mjerama rada u zavodskim zbirkama i laboratorijima

Obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom, ograničava se broj osoba koje istovremeno smiju boraviti u zavodskim laboratorijima i zbirkama. Maksimalan broj osoba je:

  • Priprema uzoraka - 1 student + uz osoblje
  • IR laboratorij - 1 student + nastavnik
  • Rentgenski laboratorij - 1 student + nastavnik
  • Mineraloška zbirka - 1 student
  • Petrološka zbirka - najviše 2 studenta ili 1 student + nastavnik

Studenti su se dužni upisati na liste koje će se od ponedjeljka 2. studenog nalaziti na ulaznim vratima svake od spomenutih prostorija. Termin za rad u spomenutim prostorijama potrebno je unaprijed rezervirati u kontaktu s predmetnim nastavnikom i/ili g. Vončinom.

Obavijest GEOLOŠKO-PALEONTOLOŠKOG ZAVODA, od 30.10.2020. o prilagođenim mjerama rada u zavodskim zbirkama i laboratorijima

Obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom, ograničava se broj osoba koje istovremeno smiju boraviti u zavodskim laboratorijima i zbirkama. Maksimalan broj osoba je:

  • Mokri laboratorij - najviše 2 studenta + nastavnik ili tehničar
  • Geološko-paleontološka zbirka - najviše 4 studenta

Studenti su se dužni upisati na liste koje će se od petka 30. listopada nalaziti na ulaznim vratima svake od spomenutih prostorija. Termin za rad u spomenutim prostorijama potrebno je unaprijed rezervirati u kontaktu s predmetnim nastavnikom i/ili voditeljem laboratorija Ž. Ištukom dipl.inž.


Obavijest za studente u samoizolaciji i s dijagnosticiranim virusom Covid-19 - NOVE UPUTE!

UPUTE ZA STUDENTE – opravdanje izostanka s nastave u slučaju povtrđene bolesti COVID-19 ili propisane samoizolacije

1)      POZITIVAN NALAZ NA VIRUS SARS-COV-2

U slučaju pozitivnog nalaza, student je dužan skeniranu liječničku potvrdu poslati u studentsku referadu.

Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog bolesti ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je dijagnosticiran COVID-19 (u prilog sken potvrde pozitivnog nalaza).

2)      PROPISANA MJERA SAMOIZOLACIJE

U slučaju da mu je određena samoizolacija, student je dužan poslati u studentsku referadu službenu potvrdu epidemiologa o propisanoj samoizolaciji.

Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog propisane samoizolacije ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je propisana samoizolacija (u prilog sken potvrde od epidemiologa).

3)      PRAĆENJE NASTAVE NA DALJINU

Studentu koji može pratiti nastavu online (ako ima blage simptome bolesti ili ih uopće nema), nastavnik je dužan osigurati nastavu na
daljinu (npr. slanjem prezentacija predavanja, direktnim uključenjem putem MS Teamsa, slanjem praktikumskih materijala, zadataka, zadaća, seminara i sl.).

4)      NEMOGUĆNOST PRAĆENJA NASTAVE NA DALJINU

Ukoliko student razvije teže simptome pa ne može pratiti niti nastavu na daljinu, izostanak mu je opravdan, a individualno će se odlučivati o načinu nadoknade nastave.


 


Odluka o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2020./2021.

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2020./2021., donio je Odluku o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2020./2021. na temelju kvota i rang-lista koje su njezin sastavni dio.

Rang-liste dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju Sustavu državnih STEM stipendija na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ te svojom identifikacijskom oznakom provjeravaju svoje mjesto na rang-listi.

Studenti koji su na rang-listi prema kvoti za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni na adresu elektroničke pošte da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do subote, 21. studenoga 2020. godine, do 12 sati na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiroračuna. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 78/2018., u daljnjem tekstu: Pravilnik) izrađeno je ukupno osam rang-lista, odvojeno za svako područje te u svakom području posebno za studente prve godine, a posebno za studente viših godina.

Kreiraju se i dvije zasebne rang-liste (Izdvojene stipendije) za one studente koji su pravo na ovu stipendiju ostvarili na temelju članka 6. stavka 11. Pravilnika u kojem se propisuje da svakom visokom učilištu koje izvodi studijske programe u STEM područjima znanosti pripada najmanje jedna stipendija za studente prve godine i jedna za studente ostalih godina u pojedinom području.

Za sve ostale informacije možete se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na stem-stipendije@mzo.hr.


NASTAVNE OBAVIJESTI

Studentica smjera Znanosti o okolišu, LANA VUJICA, pristupit će polaganju diplomskog ispita u Ponedjeljak  30.11.2020.  godine u 14:30 SATI online. Tema diplomskog rada je „Raspodjela elemenata rijetkih zemalja u plodištima ljetnog tartufa (Tuber aestivum).

Autor: Irena Bašić

Ispit iz Petrologije magmatskih i metamorfnih stijena održati će se u petak, 27. studenog 2020. godine s početkom u 9 sati u predavaonici MPZ1. Za pristup ispitu potrebno se je pridržavati protokola ponašanja i CoViD-19 mjera.

Autor: Dražen Balen

Pisani dio ispita iz Petrologije sedimenata održat će se u četvrtak, 26. studenog 2020. godine s početkom u 10.00 sati, a usmeni dio ispita istog dana u 12.00 sati.

Autor: Frane Marković

Ispiti kod prof. Tibljaša oglašeni za srijedu 25. studenog 2020. održat će se prema sljedećem rasporedu:
 

Autor: Zvonka Gverić

Kolokvij iz OEFA, vježbe u praktikumu održat će se u srijedu 02.12. 2020. u 13 sati u predavaonicama MPZ-1 i MPZ-2.

Autor: Štefica Kampić

Pismeni ispiti kod doc. dr. sc. Gobo (Geologija i geokemija nafte i Analiza i interpretacija facijesa) održat će se u srijedu 25. studenoga 2020. g. u Seminaru (GPZ 016) s početkom u 9:30 h

Autor: Katarina Gobo
Autor: Šimun Aščić

Ispiti kod doc. dr. sc. Čobić u izvanrednom ispitnom roku održat će se u utorak 24. studenog 2020

Pismeni ispiti iz svih kolegija (uključujući komisijske ispite) će započeti u 9 h. Usmeni dio ispita će se održati neposredno nakon pismenih. 

 

Autor: Andrea Čobić

U izvanrednom ispitnom roku ispiti kod profesora Tibljaša iz Mineralogije (Znanosti o okolišu), Kristalografije i Mineralogije glina održat će se u srijedu 25. studenog 2020. godine.

 

Raspored ispita bit će objavljen u ponedjeljak 23. studenog do 12 sati.

 

Mole se studenti koji na ovom roku planiraju izaći i na neki od ostalih ispita koji se održava srijedom da se jave asistentici Gverić kako bi se nastojala izbjeći preklapanja.

Autor: Zvonka Gverić

 

Od akademske godine 2020./2021. na Geološkom odsjeku možete upisati novi kolegij, Stručna praksa.

Kolegij je izborni (izvan jezgre studija), a održavat će se u zimskom semestru za studente Preddiplomskog studija Geologije i Diplomskih studija Geologije i Geologije zaštite okoliša.

Više detalja o kolegiju i praksi možete naći u obavijesti koja sadrži i kontakt informacije za daljnje upite, te u prezentaciji koja sadrži sve potrebne informacije o centru i stručnoj praksi.

Autor: Karmen Fio Firi

Ovim najavljujemo da će se na 

Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu od 24.-.27. studenog 2020. održati

 

ZNANSTVENA ŠKOLA

 

pod nazivom

 

Integrirani pristup istraživanju utjecaja industrijskih odlagališta otpada na okoliš

 

Škola je namijenjena studentima doktorskih studija iz područja prirodnih znanosti, prvenstveno studentima  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, zatim studentima Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, te svim studentima doktorskih studija koji se u okviru istraživanja na temi doktorske disertacije bave odlagalištima otpada i njihovim utjecajem na okoliš.

 

Program znanstvene škole obuhvaća:

NIZ PREDAVANJA koja će polaznicima približiti različite znanstvene pristupe u istraživanju industrijskog otpada, njegove primjene kao sekundarne sirovine te utjecaja takvih odlagališta na okoliš.

PRAKTIČNI DIO znanstvene škole u kojem će studenti imati priliku upoznati neke od analitičkih tehnika koje se koriste u navedenim istraživanjima.

PREZENTIRANJE VLASTITOG RADA koji sudionici mogu prijaviti u obliku oralne ili poster prezentacije.

 

Jezici znanstvene škole su hrvatski i engleski.

Maksimalan broj polaznika je 30. Sudjelovanje s oralnom ili poster prezentacijom  će zainteresiranim studentima biti moguće prijaviti od 15. listopada putem web stranice škole :

www.znanskola2020.com.hr

Za sudjelovanje u školi bit će dodijeljena 4 ECTS boda.

Za sve druge detalje možete poslati upit na adresu eletroničke pošte:

zeljka.fiket@irb.hr

Autor: Kristina Pikelj
Popis obavijesti