Korisne poveznice

DIGITALNA OGLASNA PLOČA

Ovdje možete pronaći sve aktualne obavijesti o aktivnostima na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
Za osnovne obavijesti o održavanju nastave, seminara i ispita pogledajte odjeljak Nastavne obavijesti, a za detaljnije obavijesti o izvođenju nastave na pojedinim predmetima, kao i pripadajuće nastavne materijale, posjetite stranice svakog predmeta. 
Za znanstvene i ostale obavijesti molimo pogledajte odjeljak Ostale obavijesti.

MOLIMO STUDENTE DA OBAVIJESTI VEZANE UZ IZVOĐENJE NASTAVE POTRAŽE NA STRANICAMA POJEDINOG KOLEGIJA.


OBAVIJEST O PODJELI PRVOSTUPNIČKIH DIPLOMA

Za studente koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Geologija ak. god. 2019./2020.

Obavještavaju se studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Geologija na Geološkom odsjeku PMF-a tijekom ak. god. 2019./2020. godine da diplome mogu podići u Referadi za studije pri Geološkom odsjeku, Horvatovac 102a, Zagreb počev od 4. siječnja 2021. godine.

Studenti se prije dolaska u referadu trebaju javiti (mailom ili telefonom) da dobiju termin za podizanje diplome.


Obavijesti vezane uz organizaciju i izvođenje nastave na Geološkom odsjeku (akad. god. 2020./21.)

Na sljedećoj poveznici možete naći cjelovitu obavijest vezano uz početak nove akademske godine i način odvijanja nastave na Geološkom odsjeku.

DODATAK - PREPORUKE VIJEĆA GO ZA ODRŽAVANJE NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU: Na sjednici VGO održanoj 12.2.2021. donesene su preporuke za organzaciju nastavnih aktivnosti u ljetnom semestru koje možete pronaći OVDJE.

Molimo sve studente da se pridržavaju preporuka koje je izdao HZJZ.

Ovdje pročitajte i Preporuku rektora Sveučilišta u Zagrebu upućenu svim sastavnicama SuZ u vezi trenutne epidemiološke situacije (izdana 20.10.2020.).

27.10.2020.: S obzirom na potrebu prilagodbe rada s obzirom na pojavu i prijenos koronavirusa COVID-19 Dekan PMF-a preporučuje nove mjere koje u cijelosti možete pročitati na ovoj poveznici.

30.11.2020.: nadopuna Preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera od 31. kolovoza 2020. godine.

NOVE OBAVIJESTI (05.01.2021.): 

Geološki odsjek s početkom nove kalendarske godine nastavlja s redovnim radom, prema dosadašnjim epidemiološkim mjerama.

Nastava i međuispiti odvijat će se prema predviđenom rasporedu.

Referada redovito radi od 4.1., te preporučamo da se za sve upite studenti prvo jave djelatnicama putem telefona ili elektroničke pošte, prije osobnog dolaska na fakultet.

Molimo sve studente, koji zbog izvanrednih okolnosti na širem području središnje Hrvatske eventualno imaju poteškoća s nastavom na daljinu, da o tome obavezno obavijeste referadu, predmetne nastavnike i pomoćnicu za nastavu.

 

Obavijest MINERALOŠKO-PETROGRAFSKOG ZAVODA, od 30.10.2020. o prilagođenim mjerama rada u zavodskim zbirkama i laboratorijima

Obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom, ograničava se broj osoba koje istovremeno smiju boraviti u zavodskim laboratorijima i zbirkama. Maksimalan broj osoba je:

  • Priprema uzoraka - 1 student + uz osoblje
  • IR laboratorij - 1 student + nastavnik
  • Rentgenski laboratorij - 1 student + nastavnik
  • Mineraloška zbirka - 1 student
  • Petrološka zbirka - najviše 2 studenta ili 1 student + nastavnik

Studenti su se dužni upisati na liste koje će se od ponedjeljka 2. studenog nalaziti na ulaznim vratima svake od spomenutih prostorija. Termin za rad u spomenutim prostorijama potrebno je unaprijed rezervirati u kontaktu s predmetnim nastavnikom i/ili g. Vončinom.

Obavijest GEOLOŠKO-PALEONTOLOŠKOG ZAVODA, od 30.10.2020. o prilagođenim mjerama rada u zavodskim zbirkama i laboratorijima

Obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom, ograničava se broj osoba koje istovremeno smiju boraviti u zavodskim laboratorijima i zbirkama. Maksimalan broj osoba je:

  • Mokri laboratorij - najviše 2 studenta + nastavnik ili tehničar
  • Geološko-paleontološka zbirka - najviše 4 studenta

Studenti su se dužni upisati na liste koje će se od petka 30. listopada nalaziti na ulaznim vratima svake od spomenutih prostorija. Termin za rad u spomenutim prostorijama potrebno je unaprijed rezervirati u kontaktu s predmetnim nastavnikom i/ili voditeljem laboratorija Ž. Ištukom dipl.inž.


Obavijest za studente u samoizolaciji i s dijagnosticiranim virusom Covid-19 - NOVE UPUTE!

UPUTE ZA STUDENTE – opravdanje izostanka s nastave u slučaju povtrđene bolesti COVID-19 ili propisane samoizolacije

1)      POZITIVAN NALAZ NA VIRUS SARS-COV-2

U slučaju pozitivnog nalaza, student je dužan skeniranu liječničku potvrdu poslati u studentsku referadu.

Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog bolesti ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je dijagnosticiran COVID-19 (u prilog sken potvrde pozitivnog nalaza).

2)      PROPISANA MJERA SAMOIZOLACIJE

U slučaju da mu je određena samoizolacija, student je dužan poslati u studentsku referadu službenu potvrdu epidemiologa o propisanoj samoizolaciji.

Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog propisane samoizolacije ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je propisana samoizolacija (u prilog sken potvrde od epidemiologa).

3)      PRAĆENJE NASTAVE NA DALJINU

Studentu koji može pratiti nastavu online (ako ima blage simptome bolesti ili ih uopće nema), nastavnik je dužan osigurati nastavu na
daljinu (npr. slanjem prezentacija predavanja, direktnim uključenjem putem MS Teamsa, slanjem praktikumskih materijala, zadataka, zadaća, seminara i sl.).

4)      NEMOGUĆNOST PRAĆENJA NASTAVE NA DALJINU

Ukoliko student razvije teže simptome pa ne može pratiti niti nastavu na daljinu, izostanak mu je opravdan, a individualno će se odlučivati o načinu nadoknade nastave.


 


NASTAVNE OBAVIJESTI

Studentica diplomskog studija Geologije SONJA JURIĆ, pristupit će polaganju diplomskog ispita u PETAK, 26. veljače 2021. godine u 10,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je «Paleontološke i sedimentološke značajke dva krpasta grebena u mastrihtskim i paleocenskim karbonatnim naslagama uvale Likva, otok Brač (Hrvatska)».

Autor: Željka Haramina

Uvodno predavanje iz Sistematske mineralogije (36213) održat će se u kontaktnom obliku u predavaonici A1 na Kemijskom odsjeku PMF-a (Horvatovac 102a), 03. ožujka 2021. godine s početkom u 8:15 h.

Autor: Andrea Čobić

Nastava iz predmeta GEOSTATISTIKA (1. god. diplomskih studija Geologije i Geologije zaštite okoliša) počet će 04.03.2021. u računalnom praktikumu P2-004 u 09:15. 

Autor: Gordana Medunić

Studentica smjera Geologija IVA JURKOVIĆ pristupit će polaganju diplomskog ispita u Četvrtak  25.02.2021. GODINE U 14:30 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (MPZ1) PMF-a, Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je „Evolucija rudonosnih fluida rudnog tijela Vršnik u bakrenom porfirnom ležištu Bučim, Republika Sjeverna Makedonija“.

Autor: Željka Haramina
Autor: Šimun Aščić

Student diplomskog studija Geologija zaštite okoliša DOMINIK VADLJA, pristupit će polaganju diplomskog ispita u PETAK, 26. veljače 2021. godine u 12,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar (016), Horvatovac 102a, Zagreb.Tema diplomskog ispita je «Migracija meandara rijeke Save i rizik od poplava između Slavonskog Broda i Račinovaca».

Autor: Željka Haramina

Ispiti kod prof. Tibljaša oglašeni za srijedu 17. veljače 2021. održat će se prema sljedećem rasporedu:

- u 8:00 sati u predavaonici MPZ1 pismeni ispiti za sljedeće studente:

Autor: Zvonka Gverić

Pisani dio ispita iz Mineralne optike održat će se 16. veljače 2021. u predavaonici MPZ-1 s početkom u 10:00 sati.

Usmeni dio ispita će se održati istog dana u predavaonici MPZ-1 s početkom u 12:00 sati.

Autor: Frane Marković

U repozitorijima pojedinih kolegija nalaze se detaljne informacije o održavanju ispita iz paleontološke grupe 16.02.2021. Ipit iz OPĆE PALEONTOLOGIJE počinje u 10,15 h, METODA PALEONTOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA u 11,15 h i MIKROPALEONTOLOGIJE I u 12,00 h. 

Autor: Vlasta Ćosović

Ispiti kod docentice Čobić u zimskom ispitnom roku održat će se u utorak 02. i 16. veljače 2021. god. Pismeni ispiti će započeti u 8 h u MPZ1, a usmeni će se održati prema dogovoru.  

U slučaju većeg broja prijavljenih studenata, raspored za pismeni dio ispita će biti objavljen dan prije ispita do 12 h. 

Autor: Andrea Čobić

U zimskom ispitnom roku ispiti kod profesora Tibljaša održat će se u srijedu 3. veljače i u srijedu 17. veljače 2021. godine.

Raspored ispita bit će objavljen u utorak 2. veljače, odnosno utorak 16. veljače ujutro.

Autor: Petra Šnajder

Pozivaju se studenti Geološkog odsjeka s potresom pogođenih područja da se što prije jave elektroničkom poštom pomoćnici pročelnice za nastavu (Zorica Petrinec) i studentskoj referadi Geološkog odsjeka (gđa. Marija Cindro) radi dogovora o reguliranju studijskih obaveza do kraja zimskog semestra. Odlukom uprave Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, zamolbe u svrhu reguliranja obaveza za takve studente neće se naplaćivati.

Autor: Zorica Petrinec

Ovdje možete pronaći naputak i letak za postupanje u slučaju potresa. 

Autor: Zorica Petrinec
Popis obavijesti