PMF - Geološki odsjek

Broj posjeta:
175369

Korisne poveznice

DIGITALNA OGLASNA PLOČA

Na Naslovnici stranice Geološkog odsjeka PMF-a i u odjeljcima Naslovnice možete pronaći sve aktualne obavijesti o aktivnostima na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.


Za osnovne obavijesti o održavanju nastave, seminara i ispita pogledajte u nastavku ove stranice odjeljak Nastavne obavijesti, a za detaljnije obavijesti o izvođenju nastave na pojedinim predmetima, kao i pripadajuće nastavne materijale, posjetite stranice svakog predmeta.

MOLIMO STUDENTE DA OBAVIJESTI VEZANE UZ IZVOĐENJE NASTAVE POTRAŽE NA STRANICAMA POJEDINOG KOLEGIJA.

 
Za znanstvene i ostale obavijesti molimo pogledajte odjeljak OSTALE OBAVIJESTI.

 

Obavijesti o obranama završnih i diplomskih radova, kao i doktorskih disertacija molimo da potražite pod JAVNE OBRANE radova.

 

Sve obavijesti vezano uz COVID-19 i načine održavanja nastave, ispita i rada u prostorima Geološkog odsjeka molimo da potražite pod COVID-19 OBAVIJESTI.


Obavijest o smrti akademika Vladimira Bermanca

U 67. godini umro je u Ohridu istaknuti hrvatski mineralog prof. dr. sc. Vladimir Bermanec, akademik HAZU, dugogodišnji zaposlenik Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Rodio se 8. kolovoza 1955. u Zagrebu gdje je 1979. diplomirao mineralogiju na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Magistrirao je 1987. godine te 1992. doktorirao. Od 1978. radio je u Mineraloško-petrografskom zavodu PMF-a gdje je prošao sve akademske stupnjeve od asistenta do redovnog profesora u trajnom zvanju (2005.). Dužnosti predstojnika Mineraloško-petrografskoga zavoda obnašao je od 1997. do 1999. Bio je pročelnik Geološkog odsjeka (2001.−2003.) te prodekan za izgradnju PMF-a (2004.−2006.). Od 2006. bio je član suradnik HAZU, a za redovitog člana HAZU, u Razredu za prirodne znanosti, izabran je 2012. Bio je predsjednik Odbora za geokemiju i aktivan član Hrvatske kristalografske zajednice. Akademik Vladimir Bermanec objavio je više od 40 znanstvenih radova. Autor je i dva sveučilišna udžbenika (jednoga u koautorstvu) iz sistematske mineralogije, od kojih je za jedan nagrađen Nagradom Josip Juraj Strossmayer za znanstveno djelo iz prirodnih znanosti za 2003. godinu. Aktivno je sudjelovao na više od 100 svjetskih i drugih međunarodnih kongresa i skupova te na dvadesetak domaćih.

U znanstvenom radu bavio se ispitivanjem kristalokemijskih svojstava minerala i mineralnih grupa kao što su feldspati zeoliti, tinjci, amfiboli, granati, razni sulfidi i borati, kao i više od 30 minerala i mineralnih grupa. Pritom je opisao i desetak do tada nepoznatih minerala.

Bio je član mnogih međunarodnih, inozemnih i domaćih strukovnih društava i komisija. Posebno treba istaknuti njegovo dugogodišnje aktivno članstvo u Komisiji za nove minerale, nomenklaturu i klasifikaciju minerala Međunarodne mineraloške asocijacije (IMA-CNMNC). Bio je i recenzent za mnoge domaće i inozemne časopise (European Journal of Mineralogy, The Canadian Mineralogist, u kojemu je bio i član uredništva). U svojem radu razvio je suradnju s brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama.


ZA BUDUĆE STUDENTE: JESENSKI UPISNI ROK NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ GEOLOGIJA 2021./22.

Poštovane kolege, budući studenti Geološkog odsjeka, 
23.7.2021. u 12 sati počele su prijave studijskih programa za jesenski upisni rok na platformi Postani student. Na Geološkom odsjeku u jesenskom roku upisujemo 16 studenata (15 državljana RH + jednog stranog studenta). Rok za prijavu studijskih programa i promjene prioriteta je 16. rujan 2021.g. do 14:59
Upisi na preddiplomski studij Geologija provodit će se u potpunosti online dana 20.9.2021. (ponedjeljak) s početkom od 8:00.
Sve informacije o načinu provođenja upisa nalaze se na ovoj poveznici. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Uredu za studente (referada) čiji se kontakti također nalaze navedeni na toj poveznici.


NASTAVNE OBAVIJESTI

Upisi u više nastavne godine, preko Studomata, trajat će od 20.9. do 3.10.2021.!
Svi detalji nalaze se ovdje: http://www.pmf.unizg.hr/geol/upisi/upis_u_visu_godinu

 

Autor: Šimun Aščić

Dana 26. kolovoza 2021. primili smo obavijest Ministarstva znanosti i obrazovanja o obvezi izvođenja nastave u kontaktnom obliku u sljedećoj akademskoj godini. Iz tog razloga preporučamo svim zaposlenicima i studentima Fakulteta cijepljenje radi zaštite od zaraze virusom COVID-19. Čitav tekst obavijesti Ministarstva nalazi se OVDJE.

Autor: Zorica Petrinec

Diplomirani magistri geologije koji nisu bili predbilježeni za promociju mogu podići svoje diplome u Uredu za studente Geološkog odsjeka svaki dan od 30.7. do 4.8. te ponovno od 23.8.2021. u vremenu od 12-14:30. 

Autor: Zorica Petrinec

Ispiti kod prof. Tibljaša oglašeni za srijedu 22. rujna 2021. održat će se prema sljedećem rasporedu:

- u 8:00 sati pismeni ispiti iz: Mineralogije (smjerovi Znanosti o okolišu i Fizika i kemija), Opće mineralogije, Osnova elementne i fazne analize i Kristalografije.

Pismeni ispiti održat će se u velikoj predavaonici Mineraloško-petrografskog zavoda (MPZ 1).

 

- usmeni dio ispita održat će se u maloj predavaonici Mineraloško-petrografskog zavoda s početkom:

Autor: Zvonka Gverić

Studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija LEA LELAS pristupit će polaganju završnog seminara u SRIJEDU, 22. RUJNA 2021. godine u 9,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar, (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je «Utjecaj dužobalne struje na karakteristike sedimenta pješčane plaže Duće».

Autor: Željka Haramina

Studentica smjera Geologija  MARTA BELUHAN pristupit će polaganju diplomskog ispita u utorak  28.09.2021.  GODINE U 09.00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je Mineraloška obilježja glinovitih naslaga na području Grba u okolici grada Nina

Autor: Irena Bašić

Studentica smjera Geologija  AGATA POGANJ pristupit će polaganju diplomskog ispita u utorak  28.09.2021.  GODINE U 10.00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je Hidrotermalne alteracije rudnog tijela Bunardžik u bakarnom porfirnom ležištu Bučim, Republika Sjeverna Makedonija

Autor: Irena Bašić

Student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija DANIJEL ČIČAK pristupit će polaganju završnog seminara u ČETVRTAK, 23. RUJNA 2021. godine u 15,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar, (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je «Sličnosti i razlike morskog sedimenta Jadranskog mora u ovisnosti o različitim taložnim okolišima».

Autor: Željka Haramina

Studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija KARLA ŠTIBERC pristupit će polaganju završnog seminara u ČETVRTAK, 23. RUJNA 2021. godine u 11,30 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar, (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je «Geoturistički potencijal odabranih podzemnih objekata u okolici Zagreba».

Autor: Željka Haramina

Studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija NIVES KUŠURIN pristupit će polaganju završnog seminara u PETAK, 24. RUJNA 2021. godine u 10,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Geološko kartiranje, (-007), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je «Rod Belemnites – paleoekologija jurskog belemnita».

Autor: Željka Haramina

Studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija DORA DUKIĆ pristupit će polaganju završnog seminara u PETAK, 24. RUJNA 2021. godine u 12,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Geološko kartiranje, (-007), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je «Paleoekologija ordovicijskih trilobita (rodovi Trinucleus i Dalmanitina)».

Autor: Željka Haramina

Studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija TAMARA TUDOR pristupit će polaganju završnog seminara u PETAK, 24. RUJNA 2021. godine u 11,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Geološko kartiranje, (-007), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je «Eocenski lapori u uvali Podstine (otok Hvar): starost i okoliš taloženja».

Autor: Željka Haramina

Student III. godine preddiplomskog studija geologije   Ivan Žagar pristupit će polaganju završnog seminara u  Četvrtak 23. rujna 2021. godine u 12:30 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (predavaona MPZ2)  PMF-a, Horvatovac 95,  Zagreb, pod naslovom:  “Mikrofiziografska obilježja stijenskih fragmenata u morenskom materijalu ledenjaka Fee, Valais, Švicarska “

Autor: Irena Bašić

Studentica  III. godine preddiplomskog studija geologije Paulina Kelava pristupit će polaganju završnog seminara u  srijedu 22. rujna 2021. godine u 15:00 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (predavaona MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95,  Zagreb, pod naslovom: “MIKROFIZIOGRAFSKE ZNAČAJKE MACELJSKIH PJEŠČENAJAKA“.

Autor: Željka Haramina

Student  III. godine preddiplomskog studija geologije Matej Plavac pristupit će polaganju završnog seminara u  srijedu 22. rujna 2021. godine u 14:00 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (predavaona MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95,  Zagreb, pod naslovom: “MODALNI I GRANULOMETRIJSKI SASTAV PIJESAKA GOLUBOVEC FORMACIJE NA VINAGORI“.

Autor: Željka Haramina

Studentica  III. godine preddiplomskog studija geologije Ivana Benčić pristupit će polaganju završnog seminara u  petak 24. rujna 2021. godine u 11:30 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (predavaona MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95,  Zagreb, pod naslovom: “Mineraloška karakterizacija sagvandita iz Troms i Finnmark pokrajine, Norveška“.

Autor: Željka Haramina

Student diplomskog smjera Geologija  DAMIR POCRNIĆ pristupit će polaganju diplomskog ispita u petak  24.09.2021.  GODINE U 13:15 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je „Mineraloška i geomehanička svojstva gornjomiocenskih sedimenata s klizišta Perjavica“

Autor: Irena Bašić

Student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija FRAN VIDAKOVIĆ pristupit će polaganju završnog seminara u ČETVRTAK, 23. RUJNA 2021. godine u 12,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Geološko kartiranje, (-007), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je «Amonitna fauna južnog Žumberka».

Autor: Željka Haramina

Student diplomskog studija Geologija PHILIPP PLEŠE, pristupit će polaganju diplomskog ispita u četvrtak, 23. RUJNA 2021. godine u 10,30 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Geološko kartiranje, (-007), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je „Novi nalazi pleistocenske flore s lokaliteta Ždrilo u okolici Posedarja”.

Autor: Željka Haramina

Studentica diplomskog studija Geologija ANA RAJAČIĆ, pristupit će polaganju diplomskog ispita u četvrtak, 23. RUJNA 2021. godine u 9,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Geološko kartiranje, (-007), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je „Trošenje mineralne podloge uvjetovano djelovanjem bakterija”.

Autor: Željka Haramina

Studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija SANJA PERADINOVIĆ pristupit će polaganju završnog seminara u SRIJEDU, 22. RUJNA 2021. godine u 11,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar, (016), Horvatovac 102a, Zagreb.Tema završnog seminara je «Donjotrijaske naslage u području Jurića (Svilaja)».

Autor: Željka Haramina

Student diplomskog studija Geologija zaštite okoliša MATIJA JAKOMINIĆ, pristupit će polaganju diplomskog ispita u ČETVRTAK, 23. RUJNA 2021. godine u 14,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar, (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je „Sedimentološke značajke klastita na području Otruševca, sjeveroistočnog dijela Samoborskog gorja”.

Autor: Željka Haramina

Ispiti iz Historijske geologije I i II održat će se 08. i 22.09.2021. Historijska geologija I u 11.00 h, Historijska geologija II u 12.00h.

Autor: Damir Bucković

U proširenom tekstu obavijesti nalazi se poziv za sudjelovanje u istraživanju korištenja digitalnih obrazovnih alata tijekom e-učenja te postojećih vještina kompetencija i vještina nastavnika, knjižničara i studenata visokoškolskih ustanova u EU. Za više detalja i pristup online anketi molimo pročitajte prošireni tekst obavijesti!

Poštovani,

u sklopu projekta DIGITOOLS - Innovative Tools for Enhancing E-Learning Solutions in Universities, provodimo niz aktivnosti vezanih uz e-obrazovanje. Istraživanje se provodi u okviru programa ERASMUS+ Ključna akcija 226 Partnerstva za spremnost za digitalno obrazovanje. Koordinator DIGITOOLS projekta je knjižnica Limerick Institute of Technology, Irska dok su partnerska sveučilišta iz Rumunjske, Grčke, Portugala, Španjolske i Hrvatske. Projekt je usmjeren na nastavnike i knjižničare visokoškolskih ustanova te njihovo stjecanje kompetencija i vještina potrebnih za stvaranje i izvođenje visokokvalitetnih online e-kolegija.

Kriza koju je stvorila pandemija COVID 19 prisilila je europska sveučilišta da svoje nastavne aktivnosti premjeste u internetsko okruženje. Cilj DIGITOOLS projekta je uvođenje poboljšanih digitalnih alata i metoda koje bi pomogle sveučilišnom osoblju u pružanju kvalitetnog obrazovanja korištenjem online okruženja. Trenutna aktivnost koju provodimo u sklopu projekta je istraživanje korištenja digitalnih obrazovnih alata tijekom e-učenja te postojećih vještina kompetencija i vještina nastavnika, knjižničara i studenata visokoškolskih ustanova u EU. Nadamo se kako će nam analiza trenutnog stanja pomoći u što uspješnije provođenju aktivnosti projekta.

Ljubazno vas molimo da izdvojite malo vašeg dragocjenog vremena i ispunite anketu koja se nalazi na sljedećoj poveznici: https://bit.ly/2TL0TTe

Unaprijed hvala,

Projektni tim Digitools

DIGITOOLS Hrvatska
prof.dr.sc. Mihaela Banek Zorica
prof. dr.sc. Sonja Špiranec
Jasmin Klindžić

 

Autor: Zorica Petrinec
Popis obavijesti