Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum iz osnova elektronike

Šifra: 63116
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Emil Tafra - Predavanja
Izvođači: Mateo Kruljac - Laboratorijske vježbe
Marko Kuveždić, mag. phys. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Znanje stečeno na predavanjima iz "Osnove elektronike" studenti će produbiti eksperimentalnim radom na pojedinim problemima, pridonoseći dubljem razumijevanju funkcioniranja pojedinih sklopova. Upoznat će se i uvježbati u samostalnom korištenju naprednih uređaja za mjerenje ili opažanje fizičkih veličina te u sklapanju aparature, što će im kasnije pomoći u izvođenju nastave u školi.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.4. pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike
3. STVARANJE PROSUDBI:
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Praktikum iz elektronike student će biti sposoban:
* samostalno koristiti razne izvore električnih napajanja tj. signala i osciloskopa
* samostalno analizirati jednostavnije elektroničke sheme sa pojačalima, sljedilima i oscilatorima
* predstaviti rezultate svog rada u obliku cjelovitog izvješća
* povezati teorijska znanja s izvođenjem vježbe i funkcioniranje sastavnih dijelova aparature

SADRŽAJ PREDMETA:

Tijekom semestra svaki student odradi 8 laboratorijskih vježbi:
1. RC pojačala i sljedila (frekventne karakteristike RC pojačala; pojačanje sljedila; ulazni i izlazni otpor)
2. Povratna veza (frekventne karakteristike jedno- i višestupanjskog pojačala, sa i bez povratne veze)
3. Oblikovanje impulsa (CR krug za deriviranje i RC krug za integriranje; filtri s pasivnim elementima)
4. Logika (logički sklopovi s diskretnim i integriranim krugovima; Booleova algebra)
5. Vremenske baze, tiratron (samostalna i nesamostalna vremenska baza s tiratronom)
6. Izvori napona (nestabilizirani i stabilizirani naponski izvori)
7. Oscilatori, modulacija i demodulacija (princip rada oscilatora; modulacija i demodulacija)
8. Operatorsko pojačalo (invertirano i neinvertirano operatorsko pojačalo; derivator i integrator s operacionim pojačalom; filtri s aktivnim elementima)

OBVEZE STUDENATA:

Studenti se moraju pripremiti za rad prije dolaska na zadanu vježbu. U praktikumu najprije moraju pokazati svoju pripremljenost, a potom samostalno sklopiti aparaturu i vršiti mjerenja.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ulazni kolokvij od par kratkih pitanja u vezi pripadne vježbe te pisana priprema moraju biti pozitivno ocijenjeni. Ispitivanje tijekom rada u praktikumu o fizikalnoj pozadini vježbe, funkcioniranju instrumenata i aparature, rezultatima, analizi, te drugim potrebnim znanjima vezanim uz vježbu, također mora rezultirati pozitivnom ocjenom. Izvješće s pretpostavljenim oblikom mora sadržavati odgovore na sve postavljene zadatke te obuhvatiti opis rezultata, analizu, grafičke prikaze, te zaslužiti prolaznu ocjenu. Nakon odrađenih svhi vježbi, studenti moraju položiti završno pismeno ispitivanje. Ukupna ocjena se formira iz ocjene iz završnog pismenog ispitivanja i uspjeha tijekom rada u praktikumu, s približno istim težinskim faktorima.
Literatura:
  1. C.L.Hemenway, R.W.Henry, M.Caulton, Physics Electronics, John Wiley & Sons, Inc.1967.
    P. Biljanović, Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb 1989.
    Tiskana uputstva za praktikum (samo za internu upotrebu).
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove elektronike
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti

Raspored prezentacija za treći i četvrti tjedan ispitnog roka možete pronaći ovdje.

Molim vas provjerite točnost podataka.

Autor: Marko Kuveždić

Dodani su novi termini prezentacija u:
Petak 19.02. 10:00  i  Ponedjeljak 22.02. 10:00

Molim one koji se još nisu prijavili da to učine do kraja tjedna.

Na termin se možete prijaviti putem Doodle ankete na linku.

Prezentacije će se održati online putem Zoom sastanka na istom linku.

 

Autor: Marko Kuveždić

Raspored prezentacija za drugi tjedan ispitnog roka možete pronaći ovdje.

Molim vas provjerite točnost podataka.

 

Autor: Marko Kuveždić

Raspored prezentacija za prvi tjedan ispitnog roka možete pronaći ovdje.

Molim one koji se nisu prijavili termin prezentacije na Doodle da to učine što prije.

Autor: Marko Kuveždić

Termini završnih prezentacija u ispitnom roku su:
Ponedjeljak 01.02. 14:00;  Utorak 02.02. 11:00;  Srijeda 03.02. 14:00;  Petak 05.02. 10:00;  Ponedjeljak 08.02. 16:00;  Utorak 09.02. 10:00;  Utorak 09.02. 14:00;  Srijeda 10.02. 10:00; Srijeda 10.02. 14:00; Četvrtak 18.02. 11:00

Prezentacije će se održati online putem Zoom sastanka na linku.

Na termin se možete prijaviti putem Doodle ankete na linku.

UPUTE ZA ANKETU:

- Na početku ankete navedite ime, prezime i broj vježbe koju prezentirate (npr. Marko Kuveždić 7.)
- Možete izabrati samo 1 termin koji vam odgovara s time da je svaki termin ograničen na najviše četvero studenata
- Pri odabiru termina vi morate paziti da unutar termina se ne smiju prijaviti dvije prezentacije iz iste vježbe (pogledajte broj vježbe uz imena sudionika).

NAPOMENE

Prije pristupanja prezentaciji sve vježbe moraju biti odrađene te svi referati predani i pozitivno ocijenjeni.
Rok za predaju referata je 3 radna dana prije danog termina prezentacije (npr. srijeda 27.01. za  termin u ponedjeljak 01.02.)

Izlaganje završne prezentacije treba trajati najviše 15 minuta te se prezentira mjerenje iz zadnje vježbe po redovnom rasporedu vježbi, a ne iz zadnje odrađene vježbe (na odradi/nadoknadi).

Prezentaciju treba pripremiti u PowerPoint, Latex ili nekom drugom programskom paketu po vašem izboru.

Zadnji mogući datum za predaju referata je ponedjeljak 15.02.2021.

Autor: Marko Kuveždić

Termini prezentacija za ponedjeljak 25.01.2021 su dodani ovdje.

Autor: Marko Kuveždić

Termine prezentacija za ponedjeljak 18.01.2021 možete pronaći ovdje.

Autor: Marko Kuveždić

Održati ćemo dva termina za završne prezentacije prije početka ispitnog roka,
ponedjeljkom 18.01. i 25.01. od 14h do 17h
Prezentacije će se održati online putem zoom sastanka, link: https://zoom.us/j/91897383326?pwd=cm43OFptd3p1MElrMnhnclIyUUR5Zz09


U svakom terminu mogu se održati samo prezentacije o različitim vježbama
pa ako ste zainteresirani za ove termine javiti se što prije na email mkuvezdic@phy.hr

Prije pristupanja prezentaciji sve vježbe moraju biti odrađene i svi referati predani i pozitivno ocijenjeni.
Rok za predaju referata je 3 radna dana prije danog termina prezentacije (npr. srijeda 13.01. za  termin u ponedjeljak 18.01.)

Izlaganje završne prezentacije treba trajati najviše 15 minuta te se prezentira mjerenje iz zadnje vježbe po redovnom rasporedu vježbi, a ne iz zadnje odrađene vježbe (na odradi/nadoknadi).

Za termine održavanja prezentacija u ispitnom roku, informacije ćete dobiti naknadno.

Autor: Marko Kuveždić

Uvodni sat praktikuma održat će se online u ponedjeljak 05.10. u 17h sati putem jitsi meet videokonferencije na linku.

Autor: Marko Kuveždić