Upute

 

Broj i naziv vježbe

Upute i zadaci

Obavezno pročitajte

napomene za pisanje radova.

 

1. RC pojačala [PDF]
2. Povratna veza [PDF]
3. Oblikovanje impulsa [PDF]
4.

Logika

[PDF]
[skripta: digitalna elektronika]

5. Sljedila [PDF]
6. Izvori napona [PDF]
7. Oscilatori. Modulacija i demodulacija [PDF]
8. Operacijsko pojačalo [PDF]