O djelatniku

Lidija Posavec, mag. chem.

Zvanje: asistent - doktorand
Lokacija: 107
Telefon:+385 1 4606 379
Telefon kućni:6379
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju
Godina diplomiranja:2020.
Na zavodu od:2020.

Nastava

prijediplomski

Životopis

Lidija Posavec je završila diplomski studij kemije 2020. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Diplomski rad pod temom Kokristalizacija 3-klor- i 3-brompiridinijevog klorida i bromida s perhalogeniranim donorima halogenske veze izradila je  pod mentorstvom  izv. prof. dr. sc. Dominika Cinčića.

Od 2020. do  2021. godine radila je kao stručni suradnik (za određene poslove) na projektu „Pretraživanje kristalnih formi djelatnih tvari“ , a od listopada 2021. je zaposlena kao asistent-doktorand na Zavodu za opću i anorgansku kemiju. Upisala je doktorski studij kemije, smjer Anorganska i strukturna kemija 2021. godine. 

Suradnica je na projektu Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama (financiranom od Hrvatske zaklade za znanost). Na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima sudjelovala je s desetak priopćenja. Bavi se sintezom iz otopine i mehanokemijskom sintezom spojeva i kokristala.

Članica je Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatske kristalografske zajednice.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

L. Posavec, V. Nemec, V. Stilinović, D. Cinčić, Halogen and Hydrogen Bond Motifs in Ionic Cocrystals Derived from 3-Halopyridinium Halogenides and Perfluorinated Iodobenzenes, Cryst. Growth Des. 2021, 21, 11, 6044–6050.

F. Kučas, L. Posavec, V. Nemec, N. Bedeković, D. Cinčić, 2,2′-Bipyridine Derivatives as Halogen Bond Acceptors in Multicomponent Crystals, Cryst. Growth Des. 2023, 23, 12, 8482–8487.

J. Jablan, E. Marguí, L. Posavec, D. Klarić, D. Cinčić, N. Galić, M. Jug, Product contamination during mechanochemical synthesis of praziquantel co-crystal, polymeric dispersion and cyclodextrin complex, J. Pharm. Biomed. Anal. 2023, 238, članak 115855

Izabrani projekti

2020. – , suradnik na projektu: Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama  (izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost)