KONTAKT

Ured Doktorskog studija kemije Horvatovac 102 a, 10000 Zagreb
Voditeljica ureda:
Jasna Dubrović, dipl.soc.rad.
Uredovno vrijeme:
Pon. - čet. od 12.00-15.00 sati
Telefon: (01) 4606 032
Fax: (01) 4606 034

Obavijesti

Nema vijesti!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti i upisi

Obavijesti i upisi

Sveučilište u Zagrebu:

Online baza doktoranada (OBAD)

Obrasci dr. sc.

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

 

PLAĆANJE ŠKOLARINA - studenti upisani od ak. god. 2016./17.

PLAĆANJE ŠKOLARINA - studenti upisani ak. god. 2015./16. i prije

 

Odluka FV-a PMF-a za oslobođenje od dijela ili cijelog iznosa školarine, studenata upisanih na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020.

 


Studenti se mogu upisati u Uredu Doktorskoga studija kemije od četvrtka, 15. studenoga do 19. studenoga 2018. godine radnim danom od 10-15 sati.

 

Prije upisa potrebno je prvo s potencijalnim mentorom, pa zatim i s voditeljem smjera dogovoriti koje kolegije će student upisati. U načelu upisuju se 2 temeljna te 1 do maksimalno 2 izborna kolegija. Voditelj smjera potpisuje upisni list pa molim dogovorite e-mailom sastanak s voditeljem prije dolaska na upis.

Molimo donijeti dvije fotografije (6 x 4 cm). Potrebno je za indeks uplatiti općom uplatnicom 200 kn kao i odgovarajući iznos školarine te donijeti dokaz o izvršenoj uplati. Studenti koji plaćaju studij osobno, oslobođeni su uplate 50 kn za izradu iksice.

Uplata se može izvršiti u poslovnim bankama, pošti, FINA-i ili putem internet bankarstva. Podatci za uplatu: Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102A, 10 000 Zagreb; IBAN primatelja: HR5823600001101522208

Podaci za uplatu za indeks: iznos: 200,00 kn (model i poziv na broj primatelja:00 604070-105-OIB STUDENTA, opis plaćanja: indeks.

Podaci za uplatu školarine: iznos* (model i poziv na broj primatelja 00 403500-105-OIB STUDENTA, opis plaćanja: školarina za I godinu/model plaćanja).

Podaci za uplatu izrade "iksice": iznos 50 kn (model i poziv na broj primatelja 00 604060-105-OIB STUDENTA, opis plaćanja: iksica).

 

*Student se obvezuje na plaćanje školarine na ime poslijediplomskog studija iz prethodnog članka ovog ugovora, prema iznosima utvrđenima Natječajem za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2018./2019., i to za svaku akademsku godinu posebno, na sljedeći način:

  • u cijelom iznosu prilikom upisa godine, ili
  • u dvije jednake rate, 1. rata prilikom upisa i 2. rata do 01.04.; ili
  • u tri rate kako slijedi:

- I. godina: 1. rata 4000 kn prilikom upisa, 2. rata 4000 kn (do 30.01.), 3. rata 4000 kn (do 31.05.);

- II. godina: 1. rata 3333 kn prilikom upisa, 2. rata 3333 kn (do 30.01.), 3. rata 3334 kn (do 31.05.);

- III. godina: 1. rata 2666 kn prilikom upisa, 2. rata 2666 kn (do 30.01.), 3. rata 2668 kn (do 31.05.).

Student je dužan dokaz o svakoj pojedinačnoj uplati školarine iz prethodnog stavka ovog članka predočiti Referadi za poslijediplomske studije prilikom upisa ili ovjere akad. godine u skladu s Natječajem iz prethodnog stavka ovog članka. Bez dokaza o izvršenoj uplati student ne može upisati i/ili ovjeriti godinu studija.

Autor: webmaster KO
Popis obavijesti

Repozitorij