Ured za studente

Petra Goričanec Nemet

Ivona Raguž

uredovno vrijeme: 12:30 -14:30 sati

tel. 4606 035
referada@chem.pmf.hr

 

Informatička podrška:

sistem inženjer:

Mario Bišćan, dipl. ing.


Upisi u zimski semestar akademske godine 2022./2023. za sve studente preddiplomskog i diplomskih studija pri Kemijskom odsjeku PMF-a provodit će se od 19. rujna do 2. listopada 2022. godine.

Upis se obavlja putem Studomata.

POTREBNO NAPRAVITI PRIJE UPISA:

 • Provjeriti jesu li upisane ocjene iz SVIH položenih predmeta (po potrebi kontaktirati predmetnog nastavnika). Upis se ne provodi dok ne budu upisane SVE ocjene.
 • Vratiti sve knjige u knjižnicu.
 • Podmiriti sve financijske obveze za prethodnu akademsku godinu prema zaduženju koje je za studenta navedeno u Studomatu.

Nakon obavljenog upisa putem Studomata svi studenti trebaju uplatiti iznos od 150,00 kn za troškove upisa. Odgovarajući podatci za uplatu će studentima biti dostavljeni putem elektroničke pošte.

 

ZA STUDENTE KOJI ĆE PLAĆATI PARTICIPACIJU U TROŠKOVIMA STUDIRANJA U AK. GOD. 2022./2023.:

Da bi se omogućio automatski prijenos podataka o uplatama u ISVU sustav potrebno je pridržavati se navedenog redoslijeda:

 1. Obaviti upis godine na Studomatu.
 2. Uplatiti troškove participacije koristeći podatke koji se nalaze na Studomatu u prozoru Pregled školarina. U jednoj transakciji moguće je uplatiti samo participaciju u troškovima studija (troškove upisa ili molbu treba uplatiti zasebno). Da bi uplata bila provedena NUŽNO JE UPISATI TOČAN POZIV NA BROJ.

*Upis će biti obavljen u cijelosti tek nakon plaćanja participacije u troškovima studiranja odnosno nakon plaćanja 1. rate

 

PODACI ZA UPLATU:


Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208

 

Poziv na broj primatelja: 503621-105-OIB STUDENTA

Opis plaćanja: "Ime i prezime studenta - Participacija u troškovima studija - preddiplomski sveučilišni studij"

 

ili

 

Poziv na broj primatelja: 503624-105-OIB STUDENTA

Opis plaćanja:  "Ime i prezime studenta - Participacija u troškovima studija - diplomski sveučilišni studij"

 

 • ZA STUDENTE KOJIMA SUSTAV NE OMOGUĆAVA SAMOSTALNI UPIS:
  Na e-mail adresu referada@chem.pmf.hr potrebno je do četvrtka, 29. rujna 2022. do 14:00 sati poslati popis predmeta koje student želi upisati.  Predmeti se upisuju u dokument koji se nalazi na poveznici. 

DODATNE NAPOMENE:

 • Na temelju Privremene odluke Vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta studenti diplomskih studija koji studiraju najdulje dvije akademske godine i koji su položili sve ispite, ispunili sve studijske obveze osim polaganja diplomskog ispita te prijavili temu diplomskog rada trebaju zbog oslobađanja plaćanja participacije podnijeti molbu putem Ureda za studente. Molbi se prilaže potvrda mentora (napisana u slobodnoj formi) da je eksperimentalni dio rada okončan i da je diplomski rad u završnoj fazi tehničke obrade. Studenti u ovom slučaju putem studomata upisuju prazan semestar i odabiru plaćanje školarine u jednoj rati.
 • Student može upisati samo one predmete i nastavne obveze za koje je stekao preduvjete utvrđene studijskim programom.
 • Za upis predmeta s drugog studijskog programa Kemijskog odsjeka, kao i za ponovni upis predmeta (3. put ili više), student treba putem Ureda za studente podnijeti odgovarajuću pisanu molbu.
 • Za upis predmeta iz drugih studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih Sastavnica Sveučilišta u Zagrebu potrebno je uz pisanu molbu ispuniti i Obrazac za horizontalnu mobilnost.
 • Sve molbe i pripadajuće potvrde o uplati (npr. upis predmata 3. put ili više) dostavljaju se e-mailom na adresu referada@chem.pmf.hr  zaključno do četvrtka, 29. rujna 2022. godine do 14:00 sati.

Važno! jedan kolegij = jedna molba + uplata

Na sljedećim poveznicama nalaze se tablica NAKNADE ZA TROŠKOVE USLUGA IZ DJELATNOSTI FAKULTETAPrimjer univerzalnog naloga plaćanje.

 • Svi studenti koji ne upišu semestar do 2. listopada 2022. godine trebaju podnijeti molbu za naknadni upis semestra (molba se plaća 400,00 kn) i uplatiti iznos od 150,00 kn za troškove upisa.


 

Student po obavljenom upisu šalje potvrdu o uplaćenim troškovima upisa putem elektroničke pošte na referada@chem.pmf.hr. U predmet/subject maila potrebno je napisati: JMBAG - Ime i prezime. 

 

 

Obrazac za podnošenje molbe Kemijskom odsjeku nalazi se na poveznici. Molbe moraju biti popunjene na računalu i vlastoručno potpisane.

Autor: Petra Goričanec Nemet
Popis obavijesti

Repozitorij